Логопедичен кабинет Росица Кондева

 • Логопедичен кабинет Росица Кондева

  Логопедичен кабинет Росица Кондева

  Логопедичния кабинет е създаден от Росица Кондева с цел да предложи на своите клиенти професионална помощ от висококвалифициран детски логопед.

Логопедичен кабинет Росица Кондева

Логопедичен кабинет Росица Кондева

Логопедичния кабинет е създаден от Росица Кондева с цел да предложи на своите клиенти професионална помощ от висококвалифициран детски логопед. В кабинета се извършва диагностика, превенция, корекция и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца и ученици.

Нашите клиенти получават съвременни високопрофесионални терапии, съобразени изцяло с възрастта, темперамента, поведението и трудностите, характерни за всеки клиент. Не на последно място в нашите терапии намират място и специфичните лингвистични характеристики на българския език. На тази база успешно се въвеждат ранни и адекватни терапевтични интервенции с бързи резултати.

Детството е изключително важен период от живота на човека! 
Семейството е най-естествената среда за развитието на детето!
Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност!

На всяко дете е гарантирано правото на:

 • свобода на изразяване на мнение;
 • формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно!

Росица Кондева  е магистър по специалността “Комуникативни нарушения на развитието” и бакалавър по „Логопедия“. Работи както с възрастни, така и с деца. Тя е логопед с богат опит в ранната диагностика при  най-малките пациенти – деца между 2-3 години с езикови нарушения ( късно проговаряне, неразбираем език, апраксия и др.). Също така се занимава с консултативна дейност, насочена към родителите на деца с езиково-говорни проблеми, диагностика, превенция, корекция и рехабилитация на деца с нарушения  на звукопроизношението, заекване, общо недоразвитие на речта, забавено езиково развитие, липса на реч, афазия, дислексия,специфични обучителни трудности и орофациална миофункционална терапия. Предлага логопедична терапия за възрастни прекарали инсулт. В края на 2012 година създава логопедичен и консултативен кабинет „Аведа“ в град Пловдив и развива своята индивидуална практика като предлага на своите клиенти професионална помощ от висококвалифициран логопед.

Важно за родителите

 • Логопедичната диагностика невинаги означава стартиране на терапия и редовни посещения при логопед.  Логопедичната диагностика може да бъде извършвана още в ранна детска възраст с цел превенция на бъдещи проблеми. Родителите могат да се консултират и да получат професионална помощ и съвети отностно адекватното стимулиране на езиковото развитие при децата.
 • Некоригираните артикулационни проблеми в предучилищна възраст водят до сериозни трудности в усвояването на четенето и писането в училище.
 • Всеки некоригиран говорен или езиков проблем води след себе си проблеми с  комуницацията на деца, отрязява се на техните емоции, поведение и самочувствие.
 • Ако детето Ви е до 3 години, използва беден речник и се различава езиково от връстниците си е наложителна консултация с логопед. Когато има закъснение в проговарянето, детето трудно може да го израсте само и  е необходима специализирана и добре организирана езикова терапия.
 • Ако се наблюдават големи трудности в двигателните умения на детето до 2-3 години, това може да  е ясен  сигнал за бъдещо езиково нарушение. Фината моторика и езиковата способност на Вашето дете са в голяма зависимост. С цел превенция на бъдещи езикови трудности е наложителна консултацията с логопед.
 • Децата често изопачават, пропускат или заменят много от звуковете. Но това може да се счита за нормално при деца, до 3 години. Ако такива дефекти в артикулацията се забелязват устойчиво при по-големи деца, трябва да се вземат мерки за тяхното отстраняване.
 • Най – подходящото време за логопедична терапия е възрастта между 3 и 5 години.До 5 годишна възраст активно се формира Централната нервна система,чиято функция е тясно свързана с говора, когнитивните процеси ( памет, внимание, мислене, учене и др.)  и това е най- подходящото време за корекция и стимулиране на езиковото развитие. Неправилните говорни и езикови стереотипи с времето трайно се фиксират и много по-трудно се поддават на корекция.
Логопедичен кабинет Росица Кондева

Нашите предимства

Ние работим за вас целогодишно с гъвкаво приемно времe и  графици

В логопедичния кабинет ще получите професионална помощ за вашето дете от висококвалифициран детски логопед

Клиентите на кабинета получават  съвременни високо професионални индивидуални  терапии, съобразени изцяло с възрастта, темперамента, поведението и трудностите , характерни за всяко отделно дете. 

Не на последно място в  терапиите намират място и специфичните лингвистични характеристики на българския език. На тази база  успешно се въвеждат ранни и адекватни терапевтични интервенции с бързи резултати.

Логопедичният кабинет  е разположен в сграда на удобно и комуникативно място. До кабинета се достига, както с градски транспорт ( от всички краища на града), така и с личен автомобил

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: