Химическо чистене Медия Х ( Visit Website )

Химическо чистене Медия Х

МЕДИЯ Х - ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ ателиетата за химическо чистене са оборудвани с най-новото поколение професионална техника, италианско производство, отговаряща на Европейските директиви и стандарти за такъв вид дейност...

Презентация

Химическо чистене Медия Х

МЕДИЯ Х - ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ ателиетата за химическо чистене са оборудвани с най-новото поколение професионална техника, италианско производство, отговаряща на Европейските директиви и стандарти за такъв вид дейност.

 

Апаратурата е със затворен цикъл, рециклиращ дестилатор и еко-филтри, гарантиращи опазването на околната среда. Използваният химикал е с Европейски сертификат за безопасност.

 

За Ваше удобство, Excel ателиетата са разположени в различни квартали на София. Добре обученият персонал предлага бързо и коректно обслужване! Услугите, които се предлагат са химическо чистене, пране и гладене за 24 часа - експресна услуга или 3 дни - нормална.

 

За корпоративни клиенти се предлагат индивидуални услуги по договаряне.

При поръчка над 60 лв. предлагаме услугата от врата до врата!

 

Химическо чистене Медия Х

MEDIA X - Dry Cleaning Dry cleaning studios are equipped with the latest generation of professional equipment, Italian production which meets the European directives and standards for such activities.

The equipment uses a closed loop recycling and eco - distiller filters, ensuring environmental protection. The chemical used to European safety certificate.

For your convenience, Excel studios are located in different districts of the city. Well -trained staff provide fast and accurate service ! The services offered are dry cleaning, laundry and ironing for 24 hours, express service or 72 hours - normal .

Corporate clients are offered individual services agreement.

For orders over 60 lev offer service from door to door !

 

Галерия

     

 

Контакти

 • София, кв. Витоша, ул. Асен Разцветников 1, тел. 0885 452 786
 • София, кв. Обча Купел, ул. Боряна 32, тел. 0885 498 707
 • София, кв. Лозенец, ул. Бигла 64,тел.0886 424 596
 • София, ж.к. Люлин, бл.445, тел. 0886 412 718

Contacts

 • Sofia, Vitosha, ul.Asen Raztsvetnikov 1, phone: 0885 452 786
 • Sofia, kv.Obcha Fonts, ul.Boriana 32, phone 0885 498 707
 • Sofia, Lozenets, ul.Bigla 64 tel.0886 424 596
 • Sofia, Lyulin, bl.445, phone 0886 412 718

София, кв.Витоша, ул.Асен Разцветников 1

 

 

София, кв. Обча Купел, ул. Боряна 32, тел. 0885 498 707

 

 

София, кв. Лозенец, ул. Бигла 64, тел.0886 424 596

 

 

 

София, ж.к. Люлин, бл.445, тел. 0886 412 718

 

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Химическо чистене Медия Х - София

Химическо чистене Медия Х - София

0888 505 185

N/A

София, кв.Витоша

ул.Асен Разцветников 1

Услуги

 • Химическо чистене
 • Гладене
 • Боядисване
 • Пране

Работно време:

 • Понеделник - Петък: 09:00-19:00
 • Събота: 09:00 -14:00ч.