Мелаинвест и партньори ООД ( Visit Website )

Мелаинвест и партньори ООД

Строителна фирма Mелаинвест и партньори ООД е регистрирана през 2002 год. като дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал и основен предмет на дейност Проучване, проектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени обекти...

Презентация

Мелаинвест и партньори ООД

Строителна фирма Mелаинвест и партньори ООД  е регистрирана през 2002 год. като дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал и основен предмет на дейност Проучване, проектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени обекти.

 

Първите си стъпки Мелаинвест и партньори ООД  прави като чисто строителна фирма, реализирайки обекти в сферата на сухото строителство и довършителните работи. В последствие фирмата става и основен изпълнител на множество хотелски комплекси по черноморието.

 

През 2003 год. Мелаинвест и партньори ООД  прераства в строително-предприемаческа компания, която намира терени и инвестира в тях: проектира, строи и  реализира сама на строителния пазар готовия продукт.

 

За 6 години фирмата е построила множество жилищни сгради,  подземни гаражи, офис сгради, магазини, спортен комплекс, почивни бази, търговски комплекси. Извършени са и редица ремонти и разширения на чужди хотелски обекти в гр. Бургас и к.к Слънчев бряг.

Персонал

През годините на утвърждаване на строителния пазар Мелаинвест и партньори ООД  създаде и постоянно развива своята структура. Заедно с постоянните подизпълнители, с които Мелаинвест и партньори ООД работи добре през последните години, дружеството успява да ангажира с дейността си над 400 души. В момента за Мелаинвест и партньори ООД  работят близо 350 опитни работници, разпределени в различни бригади: арматуристи, кофражисти, зидаро-мазачи, изолаторджии, железари, група за довършителни работи и т.н.

 

Управлението на тази структура се осъществява от 20 души квалифициран инженерен персонал. Фирмата контролира качеството на извършената работа със собствен вътрешно- инвеститорски контрол. В офиса на Мелаинвест и партньори ООД  работят още 30 други специалисти по различни направления: отдел Реклама и маркетинг, Оферти и анализи, Икономически отдел и счетоводство.

 

Параметрите  за качество и допустимите отклонения в СМР, с които работи Мелаинвест и партньори ООД, са съобразени със всички изисквания на БДС .

 

От 2003 год. в структурата на Мелаинвест и партньори ООД  работи  отдел за продажба на недвижими имоти, която наред с основната си дейност Сделки с недвижими имоти и тяхното управление е сериозен източник на актуална информация, свързана с цени, търсене и предлагане на различните типове недвижими имоти.

Структуриране на дейността

Следвайки процеса на развитието си през последните години, дружество започна преструктуриране на дейностите, като създаде специализираните фирми: Парагон Мениджмънт ООД, занимаваща се с отдаването под наем на обектите, построени от Мелаинвест и партньори ООД; Саммит ООД – фирма, занимаваща се с поддръжката на комплексите , Спирит ДВ ЕООД – ВиК инсталации, Електрик инвест систем ООД- ел. инсталации, Меридиан комерс ООД - занимаваща се с внос и търговия на строителни материали, Интра Ентърпрайс ЕООД- инвеститорски контрол. Тези фирми работят, както за обекти на Мелаинвест и партньори, така и за други възложители и инвеститори.

 

С така организираната структура Мелаинвест и партньори ООД предлага на своите клиенти ,както отделни услуги от инвестиционния процес, така и комплексната услуга строителство до ключ.

 

Услуги

 • Проектиране
 • ВиК услуги
 • Ел. услуги
 • Инвеститорски контрол
 • Довършителни работи
 • Интериорни решения
 • Метални конструкции

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Мелаинвест и партньори ООД I Строителни фирми I Строителство I Ремонти I Бургас

Мелаинвест и партньори ООД - Бургас

0895 79 57 13

Строителство

Бургас, ул. Сердика 25, ет. 1

Мелаинвест и партньори ООД

 

Начин на работа

За своите обекти дружеството изгражда трафопостове, външни ВиК мрежи, ел. мрежи, реализира самостоятелно вертикалната планировка  - улици, алеи, озеленяване, улично осветление.

 

Строителството се извършва със собствена материално – техническа база. Обособени са  самостоятелни складово стопанство, цех за заготовка на арматура и цех за заготовка на  метални конструкции, касаещи изпълнението на метални, складови и офисни конструкции.

Членства на Мелаинвест и партньори ООД

 • Българска Търговско - Промишлена Палата
 • Българска Строителна Камара
 • Националното Сдружение За Недвижими Имоти
 • ФИАБЦИ