Туристическа Агенция Н-тур ( Visit Website )

Туристическа Агенция Н-тур

За 18 години е натрупан огромен опит в организацията и провеждането на екскурзии в България. Прелестите на страната ни, историята, народните обичаи, манастири, светилища, природни красоти, пещери и водопади са включени в опознавателните ни маршрути, обхванати в повече от 100 дестинации...

Презентация

Туристическа Агенция Н-тур

Туристическа агенция Н-ТУР ЕООД е създадена през 1994 г. и е лицензиран Туроператор за продажба на пълен пакет туристически услуги.

 

За 18 години е натрупан огромен опит в организацията и провеждането на екскурзии в България. Прелестите на страната ни, историята, народните обичаи, манастири, светилища, природни красоти, пещери и водопади са включени в опознавателните ни маршрути, обхванати в повече от 100 дестинации. Програмите ни непрекъсното се обновяват и съобразяват с новите обекти, археологически находки и др.

 

По желание предоставяме екскурзоводско обслужване на английски, немски и руски език за чуждестранни групи.

 

Предагаме маршрути за цялата страна и чужбина както за един ден, така и с нощувки за два, три и повече дни. Фирмата залага на добрата организация, точността, перфектните екскурзоводи с отлични познания и квалификация. Екипът осъществяващ организацията и провеждането на пътуванията е с богат опит, но имаме и млади колеги, притежаващи необходимата обща туристическа и специална квалификация.

 

Освен като Туроператор Н-ТУР работи и като Туристически агент с много от водещите туристически агенции, доказали се на нашия и чуждия туристически пазар. Имаме предложения за изложения и карнавали, народни празници, спа и вино туризъм. Почивките със самолет и автобус до Турция, Гърция, Италия, Испания са подбрани с много внимание. Предлагаме и специализирани програми като поклоннически, исторически, етнографски, планински, Златна възраст 55+ и др.

 

За нас най-важен е клиентът. Всеки един е много специален и взаимното доверие се базира на обсъждането на въпроси свързани с подобряване на работата. Изключително много ценим съветите давани от туристите и така повишаваме качеството на предлаганите продукти.

Н.ТУР ЕООД притежава Удостоверение за регистрация за туроператорска и турагентска дейност № 4995.

 

Н-ТУР ЕООД е застрахована по смисъла на чл.42 от Закона за туризма в застрахователна компания БУЛСТРАД АД със застрахователна полица № 3405130240000005 валидна до 31.12.2013 год.

 

Общи условия

Общи условия за организирано пътуване

Записване:
1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на туроператора.
2. Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит в размер на 30% от цената на екскурзията и представянето от туриста на необходимите документи.
2.1. Останалата част се внася до 5 работни дни преди датата на заминаване за еднодневните екскурзии в България, а във всички други случаи – не по-късно от 10 дни преди датата на заминаване.
2.2. След неспазване на горепосочените условия Вашата екскурзия се счита за анулирана и Агенцията удържа внесения депозит.
3. Визи.
3.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучери, билети и др.).
3.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството на съответната държава и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 50 лв. Технически разходи на турист, ако няма други изисквания. Размерът на таксите и други разходи е посочен във всяка информация за съответната екскурзия, за която се изисква издаване на визи, съгласно чл. 28 от ЗТ.

Необходими документи:
1. Валиден международен паспорт – ксерокопие или лична карта за страните от Европейския съюз.
2. За лица до 18 год. в случай, че не пътуват с двамата родители - нотариално заверена родителска декларация, която трябва да е представена в оригинал и копие на българската граница при напускане на страната.
3. За осъществяването на някои от програмите е необходимо получаването на виза от страна на туристите за съответната държава. Стойността на визите не е включена в цената на екскурзията. Тя се заплаща допълнително.

Цени и начини на плащане:
1. Цените за екскурзиите в чужбина са изчислени по фиксинга на БНБ.
2. Агенцията си запазва правото на промени на цената при повишаване на курса на EUR към лева с повече от 5%.
3. В цените на екскурзиите не са включени входните такси на музеите.
4. Увеличение на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ евро/лев или долар/лев, установен в деня на плащането.
5. Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.

Транспорт:
1. Всички екскурзии се осъществяват с автобуси (** / *** / ****). В туристическите автобуси е забранено тютюнопушенето и консумирането на алкохол.

Хотели:
1. Настаняването в хотелите е на база закуска и нощувка / освен, ако в програмата не е упоменато друго/ в хотели 2* / 3* / 4* / 5* в стаи с 2 и 3 легла със собствен санитарен възел / в зависимост от програмата.
2. При желание за ползване на единична стая туристът предварително уведомява Агенцията, като доплаща според различните програми и брой нощувки определена сума преди началото на екскурзията.
3. Хотелите приемат туристи след 14 ч., а освобождаването на стаите става до 11 ч.

Застраховка:
1. Агенцията осигурява медицинска застраховка, която покрива разходи при злополука по време на пътуването в чужбина. Покритието на застраховката е в размер на минималния лимит, определен от държавите, които се посещават. Стойността на покритие се вписва в договора.

Договорни условия:
1. Агенцията притежава необходимия за туроператорска дейност лиценз № 04995.
2. Агенцията се задължава да проведе екскурзията до указаното място в съответствие с предварително обявената програма.
3. В случай на обективни обстоятелства, независещи от Агенцията, същата има право да извърши промени в предварително обявените дати на заминаване, маршрут на пътуването, туристическа програма и цена на екскурзията.
4. За обективни обстоятелства по предходната точка следва да се считат: форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид, непредвидени аварии, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия от всякакъв вид, стачки, административни разпореждания или други независещи от страна на Агенцията пречки, които възпрепятстват изпълнението на задълженията и.
5. Цените на екскурзиите са валидни за групи от 30 туристи, при екскурзии с автобус. В случай, че минималния брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, Агенцията предлага: повишение на цената на екскурзията, промяна в програмата на екскурзията, алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут. В случай, че туристите не са съгласни с предложените промени, Агенцията се задължава да възстанови пълния размер на внесената от туриста сума за съответната екскурзия.
6. В случай, че поради обективни обстоятелства пътуването, за което се е записал туристът не може да бъде проведено или в случай, че се наложи промяна в датата на пътуването и туристът се откаже от участието си в него, Агенцията възстановява пълния размер на внесената от туриста сума. Организаторът не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуване, което не е проведено.
7. Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Агенцията, а именно :
7.1. Забавяне на самолетни полети по технически или метереологични причини;
7.2. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на туриста;
7.3. Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
7.4. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на туриста;
7.5. Недопускане от страна на митническите и граничните служби туристът да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
8. Агенцията не носи отговорност по неизпълнението или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на :
8.1. Туриста;
8.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
8.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от Агенцията и нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им;
9. При пътуванията извън България туристът се задължава да си осигури необходимите лични документи / задграничен паспорт /лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р. България.
10. При условие, че непълнолетни туристи пътуват без или само с единия от родителите си (респ. Настойниците си), родителят / родителите / настойникът / настойниците, които не пътуват следва да заверят нотариално декларация, с която удостоверяват, че дават съгласието си детето им да пътува в чужбина, като за него ще отговаря (посочват се имената и необходимите данни на лицето, което се задължава с това).
11. Туристът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Агенцията за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 50 лв., ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
12. Туристът се задължава да заплати незабавно стойността на всички щети на Агенцията, хотелите, транспортните средства и на трети лица, причинени от него или от пътуващите с него непълнолетни придружители.
13. Туристът се задължава да спазва законите в посетените държави, независичо дали е запознат с тях или не. При групови пътувания Туристът се задължава да не престоява по-дълго от срока на екскурзията и да се върне в Р. България заедно с групата, с която пътува.
14. Туристът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Екскурзоводът не изчаква закъснелите лица. Всички разходи претърпяни от Туриста поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобуса са изцяло за сметка на Туриста независимо от причината за закъснението.
15. Екскурзоводът не е длъжен да изчака Туриста при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатените от последния суми или възстановяване на претърпяни от последния в тази връзка разходи.
16. Терминът „свободно време” в туристическата програма, означава, че през това време персоналът на Агенцията и автобусът не обслужват туристите.
17. Екскурзоводът от фирмата няма право да води групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат ангажирани, срещу допълнително заплащане.

Анулации:
1. Анулациите се извършват лично в офиса на Туристическата агенция, като туристът в писмена форма подава искане за анулация на пътуването в следните срокове и със следните неустойки, независимо от причините:
1.1. До 1 месец преди датата на тръгване се възстановява внесената сума.
1.2. От 30 до 15 работни дни 50% от депозита.
1.3. От 14 до 7 работни дни до датата на тръгване – пълния размер на депозита.
1.4. Под 7 работни дни до датата на тръгване – 100% от цената на цялата екскурзия.

Рекламации:
1. Туроператорът представлява чуждестранни туристически агенции, хотели, транспортни компании и не носи отговорност за качеството на обслужване на всички случаи извън контрола на Агенцията.
2. Рекламации се правят на място, в писмен вид и в присъствието на представител на съответната организация и трябва да бъдат подписани от 50% от туристите. Направеният протокол се предоставя на Туроператора в 3-дневен срок след завръщането в България. След този срок рекламации не се приемат. Един месец след тази дата Туроператорът трябва да даде писмен отговор относно направената рекламация.
3. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на Туроператора.
Забележка:
Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизирани власти в съответната страна, а не от Туроператора.

Агенцията не носи отговорност:
1. Агенцията не носи отговорност за загубени вещи или документи на туриста.
2. Агенцията не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на клиента на определените за отпътуване място и време.
3. Агенцията не носи отговорност, ако някои туристически обекти или музеи, включени в туристическата програма, са в почивка или не работят в деня, в който са определени за разглеждане в програмата.
4. Агенцията си запазва правото на промени по независещи от нея причини и не носи отговорност за туристи недопуснати от съответните гранични власти.

Екскурзии в България

Цари Мали град и Самоков

Цена от: 19 лв.

Златен грозд Мелник

Цена от: 34 лв.

с. Златолист, Петрич и Рупите

Цена от: 36 лв.

Кулинарен фестивал в Пирот

Цена от: 18 лв.

Охрид, Струга, Скопие

Цена от: 135 лв.

Осоговски манастир и Крива Паланка - Македония

Цена от: 25 лв.

Серес и пещера Алистрати

Цена от: 33 лв.

Солун, Катерини Паралия, Метеора

Цена от: 125 лв.

Будапеща

Цена от: 155 лв.

Венеция, Верона, Падуа

Цена от: 230 лв.

8 Март на о-в Тасос

Цена от: 185 лв.

За 3 Март във Велико Търново и Свищов

Цена от: 85 лв.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Туристическа Агенция Н-тур - София

Туристическа Агенция Н-тур - София

02 9 879 183 / 0888 492 148

София, бул.Дондуков 11

(Битов комбинат – втори етаж )

info@ntour.bg

Туристическа Агенция Н-тур