Логопед Надежда Стоянова

 • Логопед Надежда Стоянова

  Логопед Надежда Стоянова

  Kомуникативните нарушения са нарушения на устната и писмена реч. Това са говорно и езикови нарушения. Те могат да възникнат както в детството, така в следствие на заболявания, които могат да засегнат центъра на речта в мозъка.

Логопед Надежда Стоянова

Логопед Надежда Стоянова

Kомуникативните нарушения са нарушения на устната и писмена реч. Това са говорно и езикови нарушения. Те могат да възникнат както в детството, така в следствие на заболявания, които могат да засегнат центъра на речта в мозъка.

Най-леките нарушения, без органично увреждане, това са артикулационни нарушения на някои звукове, които поради една или друга причина не са се формирали правилно (или липсват) при развитието на детето. Най- често срещани нарушения са на звук (Р) и (Л), (С), (З), (Ш), (Ж), (Щ) и др. Заекването е също много често срещан проблем вследствие на психотравма, наследственост, как е протекла бременността на майката и раждането.

Тук е нарушена речевата плавност. Нарушена е кординацията между артиклационните, дихателните и фонационните мускулни.

Работата с логопед включва:

 • Възпитание и развитие на правилна реч
 • Развитие на моториката и фините движения
 • Създаване на програми за преодоляване на речевите нарушения
 • Диагностика на комуникативните нарушения.

Постановка на неправилно произнасяни звукове:

 • Възпитание и развитие на правилна реч
 • Развитие на моториката и фините движения
 • Създаване на програми за преодоляване на речевите нарушения
 • Диагностика на комуникативните нарушения.

Логопеди Стара Загора

Карта