Нотариус Павлина Симеонова рег.№335 ( Visit Website )

Нотариуси Варна Нотариус Павлина Симеонова Нотариус Павлина Симеонова
Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

Нотариални актове, изповядване на сделки

Договори

Договори за доброволна делба и др.

Нотариална заверка, заверка на преписи

Приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания


Презентация

Нотариус Павлина Симеонова Нотариус Павлина Симеонова Нотариус Павлина Симеонова Нотариус Павлина Симеонова Нотариус Павлина Симеонова

Нотариус Павлина Симеонова

Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

Пом. нотариус: Жанета Василева Район - Варна

Услуги

 • Нотариални актове, изповядване на сделки;
 • Договори;
 • Договори за доброволна делба и др.;
 • Нотариална заверка, заверка на преписи;
 • Приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
 • Нотариални покани;
 • Изготвяне и заверка на пълномощни, и др.;
 • Прехвърляне на собственост / МПС;
 • Консултации;
 • Изготвяне и проверка на документи * Нотариални кантори, нотариуси в
  гр. Варна

 

Нотариуси Варна

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Нотариус Павлина Симеонова рег.№335 - Варна

Нотариус Павлина Симеонова рег.№335 - Варна

052 601 587 / 052 633 663

Варна, бул.Мария Луиза 48, вх. В

                         ет. 3, ап. 30

Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

Нотариус Павлина Симеонова