Нотариус Деница Гърнева ( Visit Website )

Нотариус Деница Гърнева

Нотариус Деница Георгиева Гърнева упражнява своята професия на територията на град Дупница и региона...

Презентация

Нотариус Деница Гърнева

Нотариус Деница Георгиева Гърнева упражнява своята професия на територията на град Дупница и региона. Извършва следните услуги: 

  • нотариални актове 
  • изповядване на сделки 
  • договори - договори за доброволна делба и др. 
  • нотариална заверка, заверка на преписи 
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания 
  • нотариални покани 
  • изготвяне и заверка на пълномощни, и др. 
  • прехвърляне на собственост / МПС 
  • консултации 
  • изготвяне и проверка на документи

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:






















Нотариус Деница Гърнева - Дупница

Нотариус Деница Гърнева - Дупница

0701 51 221 / 0898 51 95 55

N/A

Дупница, ул. Николаевска 16

Нотариус Деница Гърнева