Нотариус Сашенка Константинова ( Visit Website )

Нотариуси Русе Сашенка Константинова Сашенка Константинова
Нотариус Сашенка Константинова

Нотариус Сашенка Константинова разполага с правомощия за извършване на заверки на документи, преписи, пълномощни и изповядва сделки с имоти в град Бяла.


Презентация

Сашенка Константинова Сашенка Константинова Сашенка Константинова Сашенка Константинова Сашенка Константинова

Сашенка Константинова

Нотариални услуги от Нотариус Сашенка Константинова

Сашенка Константинова е нотариус в град Бяла, област Русе, разполагащ с правомощия за извършване на нотариални услуги като: заверки на преписи, документи, завещания и изповядва сделки с недвижими имоти. Нотариус Константинова предлага високо ниво на компетентност, юридическа сигурност и прецизност при нотариалните удостоверявания.

 

Нотариус Сашенка Константинова е държавно лице, което разполага с правомощията да заверява пълномощни и декларации, изповядва сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани, договори за делба, нотариални актове. Освен това Нотариус Константинова има право да обявява, приема, връща и съхранява завещания и документи.

 

Сашенка Константинова

Заверка на пълномощни и документи от Нотариус Сашенка Константинова

Нотариус Сашенка Константинова е юридическо лице, което притежава правомощия за извършване на заверка на документи и пълномощни.

 

Пълномощното представлява оправомощаване от едно лице (упълномощител) за друго лице (упълномощен) за извършване на определени правни или фактически действия. То се отнася само до посочените в него действия. Нотариусът Константинова извършва заверка на следните видове документи и пълномощни за:

  • Закупуване, управление и продажба на МПС
  • Продажба и покупка на имот
  • Договорна ипотека
  • Издаване на документ за собственост

Заверка на преписи от Нотариус Сашенка Константинова

Нотариус Сашенка Константинова има правото да извършва заверка на преписи от документи в своята нотариална си кантора в град Бяла, като:

  • Удостоверява верността на даден препис
  • Поставяне на собствен подпис и щемпел
  • Извършване на проверка за лично явяване на приносителите на преписа
  • Вписва преписа в регистъра и поставяне на личен подпис на приносителя върху направеното копие

Изповядване сделки с недвижими имоти от Нотариус Сашенка Константинова

Нотариус Сашенка Константинова разполага с правомощията да извършва и изповядва сделки с недвижими имоти. При тези сделки с недвижими имоти, продавачът е задължен да представи нужните документи пред нотариуса при сключването на сделката, които доказват собствеността на продавания от него имот.

 

Нотариус Сашенка Константинова предлага лично отношение, експедетивност и професионализъм към всички свои клиенти. Тя е длъжна да пази професионална тайна, което значи, да не разгласява обстоятелства и факти, известни от изпълнението на служебните задължения.

 

Нотариуси Русе

 

Сашенка Константинова

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Нотариус Сашенка Константинова - Бяла

Нотариус Сашенка Константинова - Бяла

0817 72 557 / 0889 695 655

N/A

Бяла , ул. Генерал Арнолди 3

Нотариус Сашенка Константинова

Сашенка Константинова