Психологичен център Път към себе си

 • Психологичен център Път към себе си

  Психологичен център Път към себе си

  Депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания, зависимости, сексуални проблеми.

Психологичен център Път към себе си

Специализиран център за психологична и психотерапевтична помощ:

 • Депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания, зависимости, сексуални проблеми.
 • Хранителни разстройства – анорексия невроза, булимия, хиперфагия, орторексия.
 • Безсъние, нарушения на паметта и концентрацията, хронична умора, стрес.
 • Семейни и брачни консултации, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи, ревност, изневяра, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца.
 • Детско-юношески консултации и терапия – хиперактивност, заекване, проблеми в училище, агресия и автоагресия, ниска самооценка, проблеми с възпитанието, трудности в адаптацията.
 • Професионално консултиране, трудности при реализация, burnout синдром, бизнес психология.
 • Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка, автогенен тренинг.

Тази фирма е регистрирана на следните места: