Пожарпротект ООД ( Visit Website )

Противопожарна техника Дупница Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД
Пожарпротект ООД

Пожарогасител, пожарна безопасност, противопожарно оборудване, противопожарно обезопасяване, противопожарни уреди.


Презентация

Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД

Пожарпротект ООД

Пожарпротект ООД

Пожарпротект ООД е частно търговско дружество, което изпълнява определени дейности в областта на пожарната безопасност.

 

Фирмата е съставена от екип висококвалифицирани инженери, техници и персонал, притежаващи знания, опит, техническо оборудване и транспорт, необходими за осъществяване на посочените дейност.

 

Пожарпротект ООД

Основните направления на дружеството са три:

 1. Търговска дейност
 2. Противопожарно обезопасяване на обекти
 3. Експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения

Пожарпротект ООДТърговската дейност включва гъвкаво предлагане на различни пожаротехнически уреди и съоръжения:

 

 

 

 

 

 

 

 • пожарогасители за всички класове пожари;

Пожарпротект ООД

 • пожарни маркучи – всички диаметри и налягане;

Пожарпротект ООД

 • пожарни кранове, струйници и арматура;

Пожарпротект ООД

 • пожарни касети, шкафове и табла;

 • пожароустойчиви врати, люкове и аксесоари;

Пожарпротект ООД

 

Пожарпротект ООД

 

 • пожароизвестителни и гасителни системи;
 • пожарно оборудване за ферми и горски стопанства;
 • пожарозащитни одеяла лек и тежък тип;

 

 

 

Пожарпротект ООД

 

 • пожарозащитни бои, лакове и импрегнанти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • указателни знаци и табели по функционална пожарна опасност;

Пожарпротект ООД

 • схеми за евакуация, инструкции и дневници за пожарна безопасност;

Пожарпротект ООД

 • аварийни осветители, фенери, акумулатори и др.;

Пожарпротект ООД

 • Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти включват:
  • противопожарно обследване;
  • определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете, групите и зоните на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;
  • установяване на възможните причини за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;
  • разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;
  • подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;
  • информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;
  • провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • пожарен контрол;
  • Експлоатацията на противопожарни уреди и съоръжения включва:
   • Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители – техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане
   • Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения:
     • Пожароизвестителни системи (ПИС);
     • Пожарогасителни системи (ПГС);
     • Системи за гласово уведомяване (СГУ);
     • Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ);
     • Пожарни кранове (ПК).

Пожарпротект ООД

Пожарпротект ООД

Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД
     
Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД
     
Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД Пожарпротект ООД

 

Противопожарна техника Дупница

 

Работно време

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Пожарпротект ООД - Дупница

Пожарпротект ООД - Дупница

0886 390 020 / 0701 51 546

Пожарна техника

Дупница, ул. Св. Иван Рилски 137

Работно време:

 • Понеделник – петък - 8:00-18:00ч
 • Събота - 9:00-13:00ч
 • Неделя - почивен ден

Работно време

Работно време