Полификс ЕООД ( Visit Website )

Доставка на пелети Полификс ЕООД Полификс ЕООД
Полификс ЕООД

Полификс ЕООД е създадена през 2012г.и започва дейноста си в сферата на производство, продажба и доставяне на висококачествени дървестни пелети.


Презентация

Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД

Полификс ЕООД

Полификс ЕООД

Полификс ЕООД е създадена през 2012г.и започва дейноста си в сферата на производство, продажба и доставяне на висококачествени дървестни пелети. Чрез обработване на качествен дървесен материал и работа на професионален екип фирмата успява да се наложи успешно на вътрешния и международен пазар.


Полификс е креативна и гъвкава компания, стараеща се да предлага висококачествени продукти на добри цени, задоволявайки нуждите на клиентите си. Чрез предлаганите от нас продукти ние ви осигуряваме топлина и уют за вашия дом и спестявате: време; пари; вредни емисии в околната среда;


Полификс произвежда 100% дървестни пелети от отбрана биомаса с голямо КПД /85 % – 95 %/ при горене и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно – максималното пепелно съдържание е 1,5 %. Така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг. Един тон пелети има енергийна равностойност на 445 литра течно гориво. Дървесните пелетите, които произвеждаме са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и дължина от 15мм до 20 мм. Готовите пелети се пакетират в чували от 15 кг. Пелетите от дървена маса са екологично и много перспективно гориво, което се използва за създаване на топлина. Използването на котли и печки с дървесни пелети е реална алтернатива на познатото ни отопление дървата за огрев.


Еко пелетитe, произведени от Полификс, са висококачествени и с доказан ефект. Те са тествани в акредитирана лаборатория и разполагат със сертификат за качество на готовия продукт – КЛАС А1. Това е доказателство за висока калоричност, ниски нива на процентно съдържания на влага и сяра, както и нисък процент на пепел след изгаряне, които осигуряват безпроблемно използване на отоплителните системи на пелети. Чрез процеса на сертифициране се съблюдава и контролира процесът на производството и качеството на произведените пелети. Такова сертифициране се извършва в цял свят.


В таблицата са дадени по-важните характеристики според сертификата:


Показател

Мерна единица

Резултат от изпитанията

Норми

Влага

%

5.18

< 10

Пепел

%

0.55

< 0.7

Сяра

%

0.03

< 0.04

 

Полификс ЕООД

Пелети

Пелетите се характеризират с висока калоричност, ниско съдържание на влажност и пепел, като според качеството им се класифицират в клас А1, клас А2 и клас В. Пелети клас А1  с най-висока оценка, използвани в котли и печки по домовете. Пелетите са направени от химически необработен и без добавки дървесен материал, могат да съдържат само до 0,7% пепел. Пелетите клас А2 се използват в по-големи котли и по време на горенето се получава повече пепел.

 

При направата на тези пелети могат да се ползват части на кората, клони, остатъци от дърводобива. Максималното количество пепел е до 1,5%. Този вид гориво може да се използва като средство за отопление на търговски и жилищни помещения. Пелети клас В са дървесни пелети за промишлена употреба. Там вече е позволено използването на висок процент кори и дървесни отпадъци, количеството на пепел е голямо.


Като цяло пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници и при производството им не се използва химия. Пелетите са с изключително висока плътност и могат да бъдат произведени с ниско съдържание на влажност (под 10%), което им позволява да изгарят с много висока ефективност (високо КПД). Пелетите са изработват, както от иглолистен, така и от широколистен материал. Освен от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал.

 

Процесът на производство на пелети включва няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране. Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащия се в дървесината лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) да се разтопи при температура над 100% и така пресованата дървесина придобива желаната форма. 

 

Има много ползи при използването на дървесни пелети, включително икономични и екологични:

 • Опазване на околната среда - заместването на изкопаемите горива като петрол, природен газ или пропан с отопление с еко пелети намалява емисиите на парникови газове, като по този начин спомага за намаляване на промяната на климата и опазване на околната среда. Всеки тон пелети, използвани вместо течно гориво намалява емисиите на CO2 с около 1,5 тона.
 • Високата калоричност - 4,8 kWh/kg (17.000 kJ/kg)
 • Ниското съдържание на пепел- голямо приимущество на дървените пелети е в ниско съдържание на пепел след тяхното изгаряне в котли за пелети или в камини и печки. От значение е и възможността пепелта да се използва като тор в градината, при което почвата възстановява своето равновесие.
 • Ниското съдържание на вода - пелетите са изключително плътни и имат ниско съдържание на влажност (в границите 8% - 10%), което им позволява да изгарят с много висока ефективност.
 • Малките разходи за складиране (малък обем) - един тон еко пелети има топлинна стойност на 6 кубика дървен материал и се побира лесно в една трета пространството. Това прави възможно лесно да се съхранява гориво за целия сезон.
 • Удобни разфасовки в чували по 15кг
 • Автоматизация на процеса при горене - котлите на пелети сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне и ги подават към горелката.
 • Възможността да се използват в помещения без комин
 • Комфорт, сравним с отоплението на газ - при горене дървените пелети не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Използването на пелети осигурява комфорт сравним с отоплението на газ, поради почти пълно изгаряне (около 98,5%), освен това котлите и печките за отопление с пелети не произвеждат почти никакъв креозот. Това също така позволява инсталирането на котли и печки на пелети с директен отдушник без комин.

Дървесните пелети притежават следните качества:

 • Обемна плътност 720 kg/m3
 • Влагосъдържание по-малко от 10%
 • Пепелосъдържание по-малко от 0.7%
 • Произведени 100% от дървесина

Предимства на котлите на пелети пред котлите на твърдо гориво:

Основната и много важна разлика между пелетния котел и котела на твърдо гориво се състои в начина, по който се извършва горивният процес. Електронният контрол при пелетните системи има важна роля за ефикасното изгаряне на горивото, като особено значение има софтуерният алгоритъм на електронния контролер.


Котлите на пелети имат автоматичен контрол върху процеса на подаване и отдаването на кислород към горивната камера и отдаването му към комина. По този начин съоръжението поддържа високо вътрешно съпротивление и минимална тяга в коминното тяло, което „пречи“ на топлината да напусне горивната камера. Така температура в горивната камера достига до 350° C, а температурата на изгорелите газове в комина е в диапазона 80-100° C. Тоест над 250° C топлоотдаване към водната риза и много по-висок КПД до 93%.

 

Пелетният котел се адаптира автоматично, спрямо нуждите на консуматора, т.е. във всеки един момент, съоръжението генерира само толкова топлинна енергия, колкото е необходима. Желаната топлина се определя от потребителя чрез ръчен контрол върху термоглавите и стайните термостати или чрез избор на програми и настройки на електронния контрол панел на котела. Модерните решения включват и модули за дистанционен контрол с мобилен телефон и през Интернет.

 

Полификс ЕООД

Сертификати

Полификс ЕООД Полификс ЕООД
Полификс ЕООД

Галерия

Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД
     
Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД
     
Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД
     
Полификс ЕООД Полификс ЕООД Полификс ЕООД

 

Карта

 

Полификс ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Полификс ЕООД - Долни Чифлик


Полификс ЕООД - Долни Чифлик

0883 310 441 / 0888 172 342

Пелети

Долни Чифлик, Област Варна

Пакетни услуги:

Ние предлагаме транспорт на изгодна цена, както и съхраняване на закупените от нас пелети на склад в гр. Долни Чифлик и възможност за график на доставките на пелети на няколко пъти, в случай че нямате достатъчно място за съхранение.

 

Полификс ЕООД