Психолог-консултант Далия Пискулийска ( Visit Website )

Психолог-консултант Далия Пискулийска

Магистър по психология Психологично консултиране, дипломна работа на тема Тревожност и депресия при деца и подратстващи. Следдипломна квалификация със специалност Психологично консултиране при възрастни. Специализант Клинична психология към МУ - Варна...

Презентация

Психолог-консултант, хипнотерапевт, семеен консултант Далия Пискулийска

Далия Пискулийска е магистър по психология със следдипломна квалификация Психологично консултиране при възрастни.

 

Специализант Клинична психология към МУ -Варна.

 

Обучение във Фамилна терапия към Институт по психодрама индивидуална и групова психотерапия Бернхард Ахтерберг - София.

 

Член е на :

 • Българската асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия, психолог - консултант
 • Дружеството на психолозите в България ISCO 2634 - 6001 BGRP - 1364

Обучителни семинари, тренинги, курсове по когнитивно-поведенческа психотерапия :

 • Тематично-апрцептивен тест ТАТ - класическа и когнитивно - поведенческа парадигма, проф. Марко Джанини, Италия
 • БАКППТ Когнитивно - поведенческа терапия при посттравматично- стресово разтройство - Пол Уибъл, Англия
 • БАКППТ когнитивно - поведенческа терапия на двойки и семейства Франк Датилио, департамент по психиатрия Харвард
 • Мастер - клас Методология за създаване на програми за профилактика на здравето проф. д-р Лариса Цветкова, Русия
 • БАКППТ - уъркшоп Психодиагностика в КПТ, доц. д-р П. Петкова, доц. д-р Кр. Иванов.

Провежда индивидуални и групови  консултации на деца, възрастни, двойки и семейства.  
Психологично консултиране на деца:

 • емоционално съзряване, осигуряващо добра база за ефективно поведение;
 • емоционални и поведенчески проблеми  и болестни разтройства в детска възраст;
 • агресивно поведение в семейството , детската градина и училище;

Психологично консултиране на възрастни :

 • подкрепа за личностово израстване;
 • нарушени взаимоотношения в семейството ( настоящото, родителското / разширеното ), работната среда или приятелския кръг;
 • затруднения във взаимоотношения с деца и тийнейджъри;
 • възрастови кризи;
 • тревога, раздразнителност, страх , срам, самота;
 • съпътстваща психотерапия при психопатологични състояния (депресия, тревожност, фобии, хранителни разтройства)

 

Когнитивно Поведенческа Психотерапия в България

Какво е Когнитивно-поведенческа психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е съвременен метод разработен специално за лечение на депресия, тревожност, зависимости, фобии и някои други проблеми. Тя помага като дава на човек пълно разбиране за това как проблемът му се случва и поддържа.

 

Психотерапевтът идентифицира заедно с клиента ирационалните и дисфункционални мисли и заедно търсят нови по-реалистични и полезни вярвания, които да ги заместят. Въвеждат се нови начини за разбирането на проблема и психотерапевтът учи клиента на необходимите умения за разбиране и преодоляване на симптомите. Крайната цел е човек сам да стане терапевт на себе си, когато психотерапията приключи.

 

Когнитивна психотерапия

Нашите когнитивни процеси са нашите мисли, които включват идеи, мисловни образи, вярвания и нагласи към света, другите хора и нас самите. Когнитивната терапия е основана на принципа, че определени начини на мислене могат да бъдат пусков механизъм или да подхранват определени здравни проблеми. Такива са напр. тревожността, депресията, фобиите и т.н. , но има и други като напр. физически симптоми.

 

Психотерапевтът Ви помага да разберете настоящите си начини на мислене и най-вече да идентифицирате някои вредни, безполезни и фалшиви идеи, които имате и които предизвикват вашите здравни проблеми или ги влошават. След това се цели промяна в начина на мислене, която да доведе до избягване на тези идеи и изграждане на нови, които са по-реалистични и полезни.

 

Поведенческа терапия

Целта е да се променят поведения, които са вредни или безполезни. Изпозват се различни техники. Напр. едно често безполезно поведение е да се избягват ситуации, които ви правят тревожни. При някои хора с фобии избягването може да стане екстремно и да засегне ежедневния живот. В тази ситуация може да се използва един вид поведенческа терапия наречена експозиция, при която постепенно се излагате на стимула като терапевтът ви учи как да контролирате тревожността и да се справяте с нея, когато сте в ситуацията, от която се страхувате. Това може да бъде с използването на дълбоко дишане или други техники.

 

Когнитивно-поведенческа психотерапия

Това е комбинацията от когнитивна и поведенческа терапия. Те често се съчетават, защото нашето поведение често отразява това как мислим за определени неща или ситуации. Наблягането на единия или другия аспект от психотерапията може да варира според състоянието, което се лекува. Напр. за обсесивно-компулсивното разстройство (с главен проблем повтарящи се натрапливи ритуали) често се използват повече поведенчески подходи. При депресията е точно обратното – там се набляга изключително на когнитивните психотерапевтични подходи.

 

На какви състояния може да помогне Когнитивно-поведенческата психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е научно доказала своята ефективност при различни състояния – както психично-здравни, така и соматични (телесни) проблеми. Например:

 • тревожни разстройства като фобии, панически атаки и хипохондрия (опасения за телесното здраве)
 • депресии
 • трудности в способността за концентрация
 • нарушения в контрола върху храненето (хранителни разстройства)
 • обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза)
 • гняв
 • поведенчески и емоционални проблеми в юношеска възраст
 • пост-травматично стресово разстройство
 • сексуални и партньорски проблеми
 • вредни навици
 • злоупотреба с дроги и алкохол
 • някои проблеми на съня
 • синдром на хронична умора
 • хронична персистираща болка

 

Като правило, колкото по-специфичен е проблемът, толкова по-вероятно е когнитивно-поведенческата психотерапия да помогне. Това е така, защото тя е практическа психотерапия, която се фокусира върху конкретното решаване на проблемите в краткосрочен план. Методът може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с медикаменти взависимост от вида и тежестта на състоянието, което се лекува.

 

Как помага Когнитивно поведенческата психотерапия

Когнитивно-поведенческата психотерапия е обикновено комбинация от поведенческа модификация и когнитивни интервенции.

 • Когниция – това са нашите мисли, вярвания и предположения. Нашите мисли влияят на начина, по който се чувстваме и това как реагираме на събитията и предизвикателствата, както с нашата психика, така и физически с нашето тяло.
 • Поведение – то може да бъде както следствие, така и причина за различни наши когниции. Цели се неговата реална промяна в краткосрочен план. Един обичаен начин за описване на връзката между когниция и поведение е следния модел, наречен горещ кръст.

 

Той показва как мислите, чувствата, поведението и усещанията от тялото си взаимодействат.

 

Как на практика действа когнитивната психотерапия?

Нашите мисли имат способността да правят нашите чувства. Така, че като променим мислите си, можем да променим начина, по който се чувстваме. Примерът по-долу показва как възприемането на различна гледна точка за една ситуация може да повлияе на чувствата ви и съответно на действията ви.

 

Ситуация

Поканен сте на парти тази вечер. Сутринта сте дочул случайно коментар на някой, който е казал нещо неприятно за Вас на Ваши познати.



Мисъл

Те всички мислят това. Никой не ме харесва.

Не можеш на всички да се харесаш. Защо ще ме канят, ако не ме харесваха?

Чувство

Потиснат, отхвърлен, ядосан.

Леко засегнат, но самоуверен.

Действие

Не отива на парти.

Отива на парти.

Ситуация

Остава в къщи сте и гледа телевизия.

Отива на парти и си прекарва страхотно.

Мисъл

Обзалагам, се че добре се смеят зад гърба ми.

Добре си прекарвам с приятелите ми, те очевидно ме харесват, така че мога да забравя онези думи от сутринта.

Чувство

Потиснат, отхвърлен и тъжен.

Чувства се страхотно, уверен в себе си, леко облекчен.

 

В резултат на ирационалната негативна мисъл не се случва нищо позитивно, още повече това може да се превърне в порочен кръг и човек постепенно развива депресия с времето, ако това продължава.

 

Когато лекува депресия или тревожност когнитивната терапия се опитва да разчупи порочния кръг като оспорва и провокира изкривените ирационални мисли.

 

Какво са Автоматичните негативни мисли?

Автоматичните негативни мисли са:

 • Автоматични. Не решаваш да ги мислиш. Те са като навик, така че може да бъде трудно да не ги мислиш.
 • Негативни. Карат те да се чувстваш зле. Напр. Аз съм безполезен.
 • Вярваш в тях. Изглеждат ти абсолютно верни и ги приемаш като факт. Те са често дефинирани и деформирани от твоето емоционално състояние.

 

Депресивните хора понякога се чувстват задължени да се справят с тези мисли. Мислите, обаче, идват от дълбоки вярвания, които имаме за живота и за себе си. Напр. човек мисли: Всеки, който става сутрин след 9ч. е мързелив. Може да се случи така, че самият той да стане по-късно от 9ч. и след това да се събуди с лошо настроение без да осъзнава защо. Неусетно му е минала мисълта безполезен съм и мързелив, което е доста безсмислено. Като по-сложен пример: човек, който е възпитаван в семейство с академични успехи, може да има вярването Ако не си взема изпитите с шестици, ще изложа семейството си и да си мисли Аз съм неудачник всеки път, когато някой спомене темата за изпитите.

 

Уловете мисълта

 • Използвайте вашите чувства като показател. Всеки път, когато забележите внезапна промяна в настроението си, опитайте да идентифицирате мисълта, която го причинява.
 • Следете кои събития ви натъжават. Ако има конкретно събитие, което често Ви оставя потиснат, запитайте се защо. Вижте дали не можете да изолирате някакви мисли, които Ви минават и които Ви карат да се чувствате зле.

 

Когато започнете да улавяте тези мисли успешно, не е зле да започнете да ги записвате. Това може да Ви помогне да погледнето отвъд мислите и да разберете откъде идват и да опитате да ги провокирате. Има много начини да се мисли за една ситуация и автоматичните негативни мисли могат да бъдат ирационални и много безполезни. Това е фундаментална част от когнитивно-поведенческата психотерапия.

 

Какво се случва в хода на една когнитивно-поведенческа психотерапия?

 

Първата сесия на терапията обикновено е времето, когато терапевтът и Вие разработвате общо разбиране за проблема. Това обикновено има за цел да покаже как Вашите мисли, идеи, чувства, нагласи и поведения влияят на ежедневието Ви.

 

След това обсъждате плана за лечение и целите, които искате да постигнете, както и приблизителния брой сесии, които ще са нужни. Всяка сесия продължава около 50-60 минути обикновено с честота един път седмично. Повечете курсове продължават 10-15 седмици. Понякога са нужни повече или по-малко срещи според характера и тежестта на състоянието. Междинни консултации могат да се правят и по телефона.

 

От вас се очаква да имате активно участие и може да получавате домашни задачи между сесиите. Напр. ако страдате от социална фобия в началото на терапията може да Ви се постави задача да си водите дневник на мислите, които се явяват, когато станете тревожен преди социално събитие. По-късно може да ви бъде дадено за домашно да опитвате начини за справяне научени по време на терапията.

 

Колко ефективна е когнитивно-поведенческата психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е доказала в клинични проубвания, че подобрява симптомите на различни здравни проблеми. Напр. проучванията са показали, че тя е също толкова ефективна терапия, колкото и медикаментите при лечението на депресия и тревожни разстройства. Нещо повече, при тази психотерапия ползите са дългосрочни, тъй като техниките за справяне с проблемите, които са заучени помагат за това симптомите да не се връщат отново. Така напр. депресията и тревожността са много по-малко вероятни да се случат в бъдеще. Съществуват огромен брой научни доказателства в специализираната литература за това, че когнитивно-поведенческата психотерапия може да подобрява симптомите дори на физически състояния (наречени психосоматични), като напр. ревматоидния артрит.

 

Каква е разликата между Когнитивно-поведенческата психотерапия и други психотерапевтични методи?

Когнитивно-поведенческата терапия е само един вид психотерапевтичен метод, който за разлика от психоанализата, напр. не е просто свободен разговор за събитията и проблемите в живота на клиента, анализиране на миналото и на причините, за това какво се случва във вашия емоционален живот и партньорските Ви взаимоотношения докато лежите на кушетката и разказвате, а по скоро един конструктивен метод целящ бързо и реално подбрение на конкретни проблеми.

 

Когнитивно-поведенческата терапия действа тук и сега – как настоящите ви мисли и действия се отразяват на настоящия ви живот. Тя признава, че различни събития в миналото Ви са оформили начина, по който мислите и се държите в настоящето, особено Вашите мисловните характеристики и поведения оформени в детството, тя обаче не се рови в миналото, а цели да намери решенията които реално ще променят настоящите Ви мисли и действия, така че да настъпи осезаема промяна в живота Ви за в бъдеще.

 

Когнитивно-поведенческата терапия се различава също и от обикновения психотерапевтичен разговор, който просто цели да Ви подкрепя емоционално и емпатично. Вярно е че когнитивно-поведенческият психотерапевт ще Ви предложи подкрепа и разбиране, но това е далеч по-задълбочен и структуриран практически подход фокусиран към решаването на конкретни проблеми.

 

Какви са ограниченията на Когнитивно-поведенчската психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия не винаги е подходяща за всички пациенти. Необходимо е Вие от Ваша страна да бъдете посветен и да проявяванте постоянство в стремежа си да решите вашия здравен проблем и да работите заедно с терапевта. Понякога това може да е доста трудно. Ще се налага да излизате от зоната си на комфорт, когато се справяте с различни ситуации, които предизвикват тревожност или дистрес. Достатъчно голям брой хора по света, обаче, са получили сериозно облекчение в резултат на този вид терапия.

 

Разбира се съществуват състояния, при които е необходимо и медикаментозно лечение или друг вид подкрепа. Това не винаги противоречи на когнитивно-поведенческата парадигма.

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:






















Психолог-консултант Далия Пискулийска - Варна

Психолог-консултант Далия Пискулийска - Варна

0889 30 36 02

Психотерапевти

Варна, ул.Драган Цанков 15

Психолог - консултант Далия Пискулийска

Успешна практика с хранителни разтройства – анорексия и булимия. Организиране на групи за работа с успешно преминали и преминаващи през тези разтройства.


Хипнотерапията действа успешно върху :

 • страхове и фобии;
 • хранителни разтройства – анорексия и булимия;
 • зависимости – тютюнопушене, хазарт;
 • безсъние и др.