Савел ООД

 • Савел ООД

  Савел ООД

  САВЕЛ ООД извършва доставка и монтаж на газови уреди, камини и котли на твърдо гориво и пелети. САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване...

 • Савел ООД

  Савел ООД

  САВЕЛ ООД извършва доставка и монтаж на газови уреди, камини и котли на твърдо гориво и пелети. САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване...

 • Савел ООД

  Савел ООД

  САВЕЛ ООД извършва доставка и монтаж на газови уреди, камини и котли на твърдо гориво и пелети. САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване...

 • Савел ООД

  Савел ООД

  извършва поддържане и ремонт на: газ, газови инсталации, отопление, слънчеви инсталации, климатици, газифициране, вентилация, слънчеви колектори. САВЕЛ ООД извършва сервиз

Савел ООД

Савел ООД

САВЕЛ ООД е фирма основана през 2004г. в гр. Петрич.

САВЕЛ ООД  извършва изграждане, поддържане и ремонт на:

 • газови инсталации за природен газ и газ пропан-бутан
 • отоплителни инсталации
 • парни инсталации и съоръжения
 • ВиК инсталации
 • инсталации за промишлена пара
 • соларни инсталации, климатизации и вентилации

за битови, обществени и промишлени обекти.

 • инсталации за съхранение и продажба на светли горива на метанстанции, газостанции и бензиностанции
 • изпитания на СПО и предпазни клапани

САВЕЛ ООД извършва доставка и  монтаж на газови уреди, камини  и котли на твърдо гориво и пелети.

САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване.

БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ГАЗИФИКАЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Галерия

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: