Училища

Предимството света да знае за Вас! Старт ТУК!
Увеличавата популярността на вашата фирми, най-добрият начин да представите бизнеса и продуктите си, свързване с партньорски мрежи.

Списък на фирмите

Частен колеж Васил Левски - Бургас

 

Бургас 8000, ул.Гладстон № 150 056 827 962 / 0888 151 957

 

На 23.07.2004 г. Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частен професионален колеж “Васил Левски” да открие специалностите Организация и управление на хотел. На територията на Бургаския регион единствено колеж “Васил Левски” откри и нова специалност Предприемачество и мениджмънт, лицензирана със заповед РД 14-113 / 21.07 2010 г.на МОМН.

Още инфо

Каменоделно училище Кунино още инфо

 

  • Адрес: с.Кунино, общ.Роман, обл.Враца, ул.”Петко Лалов„ № 1
  • Телефон: 0877/ 063 787 ;  091202 - 216
  • s_steves@abv.bg

 

От създаването на училището до днес почти всички професи- оналисти в обработката на камъка в България са получили образовани- ето си в Кунино. По-голяма част от тях са скулптори, архитекти, строители, каменоделци и други специалисти в бранша, прославили се с професията си в България и по целия свят. Голяма част от завърши- лите продължават образованието си в Националната художествена академия, а впоследствие намират утвърдено място в българското изобразително изкуство. Сред тях са: Недко Кръстев, Цвятко Сиромашки, Данко Байрамов, Маньо Славов, Янаки Кавръков, доц. Стефан Янакиев, проф. Димитър Сотиров, Любен Черкезов, Иван Димчев.

В каменоделното училище броят на учениците е достигал до петстотин от цялата страна.

 

Администрация / Училища


Категории

Кметства

Кметства София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико търново, Благоевград

Организации

Организации за бизнеса, организация, международни и неправителствени организации

Училища

Училища начални - основни и средни училища, затворени училища, училища в търново

Фондации

Фондации в българия благотворитвлни и младежки, читалища, фондация лале, отворено общество