СДС Сервиз ЕООД ( Visit Website )

СДС Сервиз ЕООД

От създаването си през 2010 година фирмата развива своята дейност в областта на газовото оборудване и газовите решения в парньорство с RMG и Honeywell - България.

Презентация

СДС Сервиз ЕООД

От създаването си през 2010 година фирмата развива своята дейност в областта на газовото оборудване и газовите решения в парньорство с RMG и Honeywell - България.

 

Компанията ни има привилегията да бъде представител и на фирма SEWERIN със седалище в Gütersloh, Германия.

 

SDS Service е член на международната организация Trace и единствената фирма в България сертифицирана по ISO 9001:2008, като обхвата на сертификация е внос, търговия, монтаж и ремонт на газово оборудване с цел успешното ръководене и функциониране на организацията.

 

От създаването си до сега фирмата е увеличила броят на своите служители от 2-ма на 7 души , които са високо квалифицирани и обучени в областта на дейността на фирмата.

 

Под шапката на RMG by Honeywell SDS Service разшири своята гама от доставчици , а те са немската фирма Sewerin позиционирана в Гютерсло, която е технологичен лидер в откриването на утечки на газ и вода и холандската фирма за газово имзервателно оборудване за високо налягане Gas Flow Online.

 

 

Ремонт на ротационни разходомери

 • ПЪРВА СТЪПКА:

  Клиентът пoдава заявка за извършване на ремонт, след което устройството се приема след договорка;

 • ВТОРА СТЪПКА:

  „СДС Сървиз“ ООД изготвя оферта за стойността и времетраенето на ремонта, както и информация относно необходимите резервни части;

 • ТРЕТА СТЪПКА:

  След отстраняване на проблема „СДС Сървиз“ ООД извършва последваща метрологична проверка, която цели да гарантира качеството на извършения ремонт;

 • ЧЕТВЪРТА СТЪПКА:

  „СДС Сървиз“ ООД предоставя на клиента двустранен протокол за извършените дейности по ремонта;

 • ПЕТА СТЪПКА:

  След подписване, на протокола, се издава фактура;

Ремонт на турбинни разходомери

 • ПЪРВА СТЪПКА:

 • Клиентът пoдава заявка за извършване на ремонт, след което устройството се приема след договорка;

 • ВТОРА СТЪПКА:
 • „СДС Сървиз“ ООД изготвя оферта за стойността и времетраенето на ремонта, както и информация относно необходимите резервни части;

 • ТРЕТА СТЪПКА:
 • След отстраняване на проблема „СДС Сървиз“ ООД извършва последваща метрологична проверка, която цели да гарантира качеството на извършения ремонт;

 • ЧЕТВЪРТА СТЪПКА:
 • „СДС Сървиз“ ООД предоставя на клиента двустранен протокол за извършените дейности по ремонта;

 • ПЕТА СТЪПКА:
 • След подписване, на протокола, се издава фактура;

Ремонт на диафрагмени разходомери

 •  ПЪРВА СТЪПКА:

  Клиентът пoдава заявка за извършване на ремонт, след което устройството се приема след договорка;

 • ВТОРА СТЪПКА:

  „СДС Сървиз“ ООД изготвя оферта за стойността и времетраенето на ремонта, както и информация относно необходимите резервни части;

 • ТРЕТА СТЪПКА:

  След отстраняване на проблема „СДС Сървиз“ ООД извършва последваща метрологична проверка, която цели да гарантира качеството на извършения ремонт;

 • ЧЕТВЪРТА СТЪПКА:

  „СДС Сървиз“ ООД предоставя на клиента двустранен протокол за извършените дейности по ремонта;

 • ПЕТА СТЪПКА:

  След подписване, на протокола, се издава фактура;

Монтаж, доставка и сервиз на одориращи станции.

Монтаж, доставка и настройка на електронни коректори

Монтаж, доставка и сервиз на регулаторно и предпазно оборудване.

Монтаж доставка и сервиз на комуникационно оборудване.

Продукти

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


СДС Сервиз ЕООД - София

СДС Сервиз ЕООД - София

0888 498 998 / 0888 070 504

Бoжурище

СДС Сервиз ЕООД