Хладилен сервиз Техно Фриго (Visit Website)

Хладилен сервиз Техно Фриго Хладилни сервизи София Хладилен сервиз Техно Фриго
Хладилен сервиз Техно Фриго

Имате нужда от ремонт на хладилник в София? Хладилникът Ви издава необичаем шум? На Ваше разположение е сервиз Техно Фриго

Хладилен сервиз Техно Фриго

Имате нужда от ремонт на хладилник в София? Хладилникът Ви издава необичаем шум? На Ваше разположение е сервиз Техно Фриго

Хладилен сервиз Техно Фриго

Имате нужда от ремонт на хладилник в София? Хладилникът Ви издава необичаем шум? На Ваше разположение е сервиз Техно Фриго

Презентация

Хладилен сервиз Техно Фриго Хладилен сервиз Техно Фриго Хладилен сервиз Техно Фриго Хладилен сервиз Техно Фриго Хладилен сервиз Техно Фриго

Хладилен сервиз Техно Фриго

Хладилен сервиз Техно Фриго

Фирмата е основана през 1992 годинa и от тогава се занимава основно с ремонт на битови хладилници.

Натрупаният опит в тази област, както и няколкото основни принципа, залегнали в работата, са естествено обяснение на факта, че обслужваме около 30% от клиентите в столицата.

Разполагаме със собствена сервизна база, с автомобили, както и с два офиса в София, където се осъществяват контактите с клиентите.

В сервиза работят няколко екипа от специалисти, а административният персонал е сведен до мимимум.

Ремонт на домашен хладилник

Ремонтът на домашни хладилници е процес, не много сложен от технологична гледна точка, но изискващ добра квалификация на извършващия го хладилен техник, прецизност, внимание, както и определен набор от оборудване.

Всичко започва с правилна диагностика на повредата на хладилника или фризера. Както във всяка сервизна дейност, това е най-важната част. Тук се проявява опитът и интуицията на сервизния хладилен специалист.

Неправилната диагностика води до напразна смяна на скъпи части, а понякога прави невъзможен по-нататъшният ремонт на домашния хладилник или фризер. Най-трудната част от процеса на диагностика на повредения домашен хладилник е откриването на течовете на хладилен агент. В условията на един добре оборудван хладилен сервиз почти няма случаи теч на хладилен агент да остане нелокализиран.

Следващият етап е източването на хладилния агент (фреона). Това се прави по две причини. Първата и основна е опазването на озоновия слой. Втората е по-тривиална - газът, намиращ се в домашните хладилнци е скъп. Другата причина е, че по-съвременните домашни хладилници са заредени със силно запалим хладилен агент, което прави работата под налягане опасна. Източването на газта от хладилника става със специална машина. Събраният хладилен агент не може да се ползва отново, заради повишената киселинност, затова се дава за химическа преработка.

Независимо от това какъв ремонт на домашен хладилник трябва да се извърши, важна част от сервизния процес е промиването и продухването на тръбната система на хладилника отвътре. Това става като в системата на хладилника се вкарват под налягане специални течности и газове. Смяната на филтриращия елемент на системата на хладилника или фризера е задължителна част от всяка сервизна работа.

Когато се налага смяна на хладилния компресор (около 25% от случаите), е важен изборът на новия компресор. При определянето на параметрите му се взимат предвид мощността на стария хладилен компресор, състоянието на хладилника или фризера като цяло, както видът и качеството на евентуални предишни ремонти, дали те са извършени в условията на хладилен сервиз, или вкъщи. Изборът на нов хладилен компресор, с който да бъде заменен дефектиралия, трябва да се прави от инженер, специалист по хладилна техника. Поради тази причина всеки хладилен сервиз трябва да има специалист със съответното образование.

Да не забравяме салонното осветление. Лампата, служеща за осветление на хладилника е съществена част от потребителския комфорт, към който трябва да се стремим всички, особено хладилните сервизи. Понякога се случва в нашия хладилен сервиз да идват за ремонт хладилници с отдавна неработещо осветление. Често това е проблем на електроинсталацията на хладилника, а понякога - просто изгоряла крушка. За съжаление и в двата случая е необходима намеса на сервизен техник, тъй като при съвременните хладилници дори за смяна крушка са необходими ремонтни инструменти.

Напоследък в нашата сервизна практика наблюдаваме следното явление: Някой с електротехническо образование установява сложна за ремонт повреда, поради която осветлението на хладилника не работи. Вместо ремонт се намира ефтино и просто решение - парче светодиодна лентичка се залепва на таванчето на хладилника и се оставя да свети постоянно. Светодиодното осветление е много икономично и не може да увеличи осезаемо електропотреблението на хладилника, въпреки че работи постоянно. Не бива да се забравя обаче, че повечето хранителни продукти, съхранявани в хладилниците, се развалят по-бързо когато са на светло. Затова в нашият хладилен сервиз имаме практика да премахваме такива приспособления и да възстановяваме нормалния начин на включване на осветлението в хладилника.

Добрата сервизна практика изисква поглед върху хладилника като цяло, а не само върху повредената част. Това отношение към ремонтите е правило за нашия хладилен сервиз.

Цени за най-честите хладилни ремонти

Смяна на компресор на домашен хладилник 180 лв.
Смяна на термостат 40 лв.
Монтиране на изпарител в хладилната част на двукамерен хладилник 165 лв.
Монтиране на изпарител в хладилната част на комбиниран хладилник 165 лв.
Монтиране на изпарител в хладилната част на хладилник с превключващ вeнтил 180 лв.
Смяна на компресор на фризер 180 лв.
Ремонт по автоматиката на хладилник тип "но фрост" до 180 лв.
Смяна на филтър 30 лв.
Зареждане с фреон 90 лв.
Посещение и диагностика при отказ от ремонт 15 лв.

 

Хладилни сервизи София

Тази фирма е регистрирана в следните категории: