ПсихоКонсулт ( Visit Website )

ПсихоКонсулт

Търсенето на консултация е първата крачка към ПРОМЯНАТА. Поздравявам Ви за това. Не се отказвайте. Вие вече сте направили решаващата стъпка. Животът на всеки човек може да стане много по-добър и Вие да бъдете щастливи, защото го заслжавате! Тук ще намерите необходимата подкрепа и разбиране...

Презентация

ПсихоКонсулт

Откриването на собственото Аз, обогатяването на идентичността и приемането на несигурността като фактор, съпътстващ обективното съществуване, е труден процес.

 

За целите на практика този процес може да бъде разделен на три основни стъпки.

Първата от тях е себепознаване. Това означава човек да осъзнае собствените си цели, мотиви и търсения.

 

Втората стъпка е себеприемане, т.е. безрезервно приемане на своята личност такава, каквато е, с всички положителни и отрицателни страни.

 

Третата стъпка е себеизразяване или поведение, консистентно със собствените желания и цели.

Тези три стъпки осигуряват поддържане на хармонична и интегрирана цялост на Аза, следвайки описаната логическа последователност.

 

Изживявайки чувството на личностна криза, човек смътно усеща, че старите избори, цели и ценности вече не са подходящи и трябва да бъдат заменени с нови. Новите обаче трябва да бъдат открити по пътя на проблематизиране на когнитивно ниво (себепознание), което е фокус към миналото. След това промяната трябва да бъде приета емоционално, така че да допълни и разшири, а не да се конфронтира с предишните установени възгледи (себеприемане), което е фокус към настоящето. Накрая идва действеният момент (себеизразяването) и утвърждаването на обогатената идентичност, което е фокус към бъдещето.

 

Консолидирането на тези три стъпки осигурява усещане за стабилност, вътрешна кохерентност и приемственост. Имайки предвид факта, че неопределеността е пречка пред идентичността, а в допълнение всяка промяна плаши поради степента на неопределеност, която носи, не е за учудване, че огромен брой хора усещат, че се нуждаят от промяна, но не намират сили да предприемат такава и да предпочитат да я отлагат.

 

Самата промяна често е болезнена, но успешното разрешаване на кризата води до чувство за засилени сили на Аз-а и възможности за личностна реализация. Развитийният процес преминава през поредица идентификации, всяка от които води до постигане на все по-висока степен на завършеност. Изживява се интеграция, дезинтеграция и повторна интеграция когато човек престава да се идентифицира с личността, която е бил и започва да се идентифицира с личността, която е станал.

 

Центърът на всяка нова цялост е осъзнаването на желанията и въпросите на идентичността. Интегрирането на Аза е сложен процес, който изисква съзнанието да се обърне надолу, за да се опознае и приеме, след това да се обърне нагоре, за да осигури хармония с възможностите за себезиразяване и едва тогава се създава завършена цялост. Самата работа се планира многопосочно. Различните хора са податливи и сензитивни към различни подходи. Затова смисълът е в интегриране на различни похвати и прилагането им в цялост, защото всеки отделен метод има своите предимства и недостатъци.

 

Като различни подходи се използват арт-техниките на фототерапията, техники на хипноза и релаксация и анализ на получения материал.

 

Фототерапията е арт техника, с помощта на която чрез работа със снимки се изразяват и разрешават вътрешните конфликти. Работи се с готови снимки от “семейния албум”, правят се снимки по зададени теми, снимките се подреждат, колажират, има възможност и да се редактират.

 

Хипнозата е основно невербална техника, която предоставя неограничени възможности за предприемане на пътуване във вътрешния свят и разрешаване на личните проблеми.

 

Тези два похвата се използват за дълбинна терапия, чието основно предимство е, че достигат до и засягат скритите и неосъзнавани вътрешни конфликти без това да е неограничено дълъг процес. На следващия етап целият материал се извлича и преработва съзнателно. В зависимост от индивидуалните нужди се задават определени теми на работа и се дават упражнения за затвърждаване на нови умения и навици. Следва се принципът от по-лесно към по-трудно и в началото упражненията изискват минимални усилия и внасят минимална промяна.

 

Обучения и тренинги

Предлага обучения и тренинги за нуждите на бизнеса – както индивидуални, така и провеждани в групи.

 

Курсовете обхващат всяка област от корпоративната и вътре-фирмената реалност, например – тийм билдинг, тренинги в комуникативни умения и асертивност, трениране на нужните умения за справяне със стреса и много други.

 

Всички обучения водени от професионалните преподаватели, с които Софконсулт работи, са с практическа насоченост и са съобразени с нуждите на съвременната действителност.

 

Психологически консултации

Давам психологически и педагогически консултации, от които всеки човек се нуждае:

 • По въпроси, свързани с интереса Ви към самопознание и самоизучаване, необходимостта от подкрепа при разрешаване на стресови и конфликтни ситуации и Вашето общо субективно благополучие.
 • В областта на детската психология и педагогиката мога да Ви консултирам по въпросите на развитието на детето, неговата правилна ориентация за бъдеща реализация и професия, както и за всичко конкретно, което Ви интересува.

Проблеми с партньора

Предлагам консултации в следните насоки:

 • Съвети и работа по посока изглаждане на противоречията, съществуващи във всяка връзка;
 • Намиране на правилния подход към партньора;
 • Преборване с проблемите на ревността и конкуренцията във връзката;
 • Тренинг на методи и техники за това как Вашата връзка да бъде възможно най-успешна и да Ви носи удовлетворението, което заслужавате.

Проблеми в общуването

Предлагам консултации и терапия, насочени към:

 • Преодоляване на трудностите в общуването и комуникацията с околните;
 • Повишаване на Вашето самочувствие;
 • Търсене и изучаване на техники за запазване на самообладанието и самоконтрола в критични ситуации;
 • Как околните да Ви възприемат по най-добрия начин.

Депресивни състояния

Предлагам съдействие в следните направления:

 • Консултация и терапия за стимулиране на потенциала Ви за борба с негативните психични състояния;
 • Търсене на причините, обусловили проблема;
 • Намиране на начини и средства за преодоляване на трудностите в този критичен момент.

Трудни деца

Предлагам консултации за родители, които срещат трудности в овладяване на бурните импулси на децата си:

 • Техники и начини за справяне с критични ситуации;
 • Помощ в откриването на пътищата и начините как да накарате детето да Ви разкрие любовта и чувствата си;

Училище за родители

Въпреки леко назидателното звучене, целта на училището за родители е да помогне на родителите да се забавляват от тази роля и да се фокусират върху приятните емоции, а не да приемат проблемите като нерешими.

 

Истината е, че детето до голяма степен израства спрямо начина на поведение и модела, който усвоява от родителите си. Затова всеки, който иска да преодолее своите собствени грешки в името на това да има по-лесни и хармонични отношения с детето си, е добре дошъл.

&Фототерапия

Фототерапията е непозната в България невербална психологическа техника. Личните проблеми и въпросът за индивидуалното израстване могат да бъдат видяни най-добре под формата на символи. Това се постига с използването на техниките на фототерапията.

 

Цялостната работа включва разглеждане и анализ на готови снимки и проектиране на превъзмогването на собствените проблеми под формата на създаване на нови снимки. Целият невербален подход допринася за лекотата на взаимоотношенията между екипа и клиента.

 

Работи се индивидуално и групово.

 

Допълнителна информация за тази съвършено нова за страната ни терапия може да намерите и в специализирания сайт за фототерапия.

Тренинги

Предлагам тренинги в следните области:

 • Tренинг за личностно развитие - помага на клиентите да открият собствените си непознати качества и да разкрият силните си страни с обща цел да се научат по-лесно и успешно да отстояват себе си и собствените си позиции, да интегрират слабостите си и да ги превърнат в предимства
 • Тренинг за водене на преговори и професионално израстване - Насочен е към усвояване на умения за добро себепредставяне и ясно излагане на собствената позиция. Помага на клиентите да разграничат ясно личната от професионалната сфера, за да бъдат още по-добри и в двете.

Курсове

Предлагам курсове в следните области:

 • За водене на преговори;
 • За подобряване на комуникативните умения и специфика на бизнес поведението;
 • Огранизирам курсове по team building и soft skills;

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ПсихоКонсулт - София

ПсихоКонсулт - София

02 981 71 82 / 0888 865 240

Медицина

София

ПсихоКонсулт