Изборът за възлагане на Проект мениджмънт /управление на проекта/ е важно решение за всеки Инвеститор. Желанието на Инвеститорa е проекта му да се осъществи в рамките на плануваните срокове, бюджет и качество. Опитът показва много често, че дори и най-подробните график и бюджет за изпълнение не се спазват. Поради това цялостното управление на проекта е толкова важна и ценна задача за постигане навреме на качествен продукт. Тя гарантира успех на Инвеститора в реализиране на инвестиционния проект при оптимално снижаване на разходите.
Проектният мениджмънт при “Сидирама” ООД включва следните фази:

  • Фаза 1 – Прединвестиционни проучвания за имота и усвояването му
  • Фаза 2 – Проектиране и одобряване на проекта
  • Фаза 3 – Финансиране на проекта
  • Фаза 4 – Реализация на проекта и въвеждане в експлоатация
  • Фаза 5 – Експлоатация през гаранционния период