Симидите ( Visit Website )

Пекарни Петрич Закусвалня Петрич Симидите
Симидите

Фирма Симидите ЕООД е основана през 2011 година, като идеята за нейното създаване е стартиране на дейности по производството и продажбата на тестени изделия по технология, близка до националната българска кухня...


Презентация

Симидите Симидите Симидите Симидите Симидите

Симидите

Симидите

Фирма Симидите ЕООД е основана през 2011 година, като идеята за нейното създаване е стартиране на дейности по производството и продажбата на тестени изделия по технология, близка до националната българска кухня. Идеята е съобразена с традициите в България за производство на тестени изделия включват и привнасяне на най-доброто от кухнята на съседните държави. Производството се наложи в общината ни, която има географско положение, което я прави съседна на две балкански държави- Гърция и Македония, в които тези традиции са близки и същевременно много колоритни и привнасящи нов и различен привкус на родното производство.

 

По тази причина до настоящия момент всички изделия, произвеждани в обектите на фирмата са съобразени с правилата за здравословно хранене при използване на възможно най-качествените продукти и изработени изцяло на ръка от най-добрите майстори- хлебари в района. И до днес клиентите ни показват приятното за нас отношение на хора, които оценяват вкуса на произвежданите изделия и проявяват интерес към всички нови продукти. Тази висока оценка е мотив, както за собственика, така и за работещите в търговските обекти да оправдаят и надминат очакванията на клиентите ни.

 

Най- голямото удоволствие от свършената работа виждаме в очите и думите на тези, които все повече търсят нашите изделия и имат отношение към всеки продукт поотделно. Това ясно личи, както в техните коментари по отношение на ежедневния вид на изделията , така и в задоволството от това, че в града вече могат да се купят изделия, които безспорно да напомнят за детството на по-възрастните и да дадат пример за здравословно хранене на децата и подрастващите.

 

Закусвалня Петрич

Симидите Симидите Симидите
     
Симидите Симидите Симидите
     

 

Пекарни Петрич

 

Симидите

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Симидите - Петрич


Симидите - Петрич

0893 60 54 13

Пекарни

Петрич, ул. Цар Борис 3 №17

N/A

Симидите

Симидите

 

Работно време:

Понеделник - Неделя от 06:00 до 19:00 часа