СИП 2000 ( Visit Website )

СИП 2000

СИП-2000 ЕООД е търговско дружество, организиращо семинари, обучения и работни срещи, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. От 2010г. дружеството издава списание Обществени поръчки и списание Училищен Счетоводител...

Презентация

СИП 2000

СИП-2000 е кансултанстко търговско дружество занимаващо се от 2004г. с организиране на обучения, семинари и работни срещи в областта на публичното право и основно в областта на обществените поръчки. Дружеството подготвя и документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, както и консултира провеждането им до сключване на договор. От м.юли.2010г.

 

СИП-2000 започна издаването на списание Обществени поръчки, с цел създаването на практико- приложно издание, подпомагащо работата на възложителите на обществени поръчки. Правен консултант на дружеството и инициатор за издаването на списание Обществени поръчки е адвокат Петър Петев, който е с 10 годишен опит в прилагането на материята на обществените поръчки.

 

Дружеството се занимава и с други клонове на публичното право. Организира семинари по Закона за местните данъци и такси, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация и др. От юли месец 2010г. дружеството издава и списание Училищен счетоводител- тясно специализирано практико-приложно издание за счетоводители на училища и детски градини.

 

Дружеството провежда семинари и по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Дружеството предоставя широк спектър от правни и консултантски услуги на публични възложители. В последната година дружеството организира самостоятелни обучения по Закона за обществените поръчки за индивидуални клиенти като общини, лечебни заведения и др.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


СИП 2000 - Русе

СИП 2000 - Русе

0877 399 955 / 0877 399 933

Услуги ТРЗ

Русе, ул. Асен Златаров 33

СИП 2000