Ес Ти Консулт ЕООД ( Visit Website )

София Ес Ти Консулт ЕООД Ес Ти Консулт ЕООД
Ес Ти Консулт ЕООД

Нямате счетоводител или Ви е напуснал ненадейно, имате проблем с данъчните власти, искате да планирате данъчната си тежест или не знаете от къде да започнете Вашият бизнес, ние сме насреща.


Презентация

Ес Ти Консулт ЕООД Ес Ти Консулт ЕООД Ес Ти Консулт ЕООД Ес Ти Консулт ЕООД Ес Ти Консулт ЕООД

Ес Ти Консулт ЕООД

Ес Ти Консулт ЕООД

Семейна компания за професионални финансови и счетоводни услуги, административно-правни и данъчни консултации, бизнес планиране и защита!

 

Нямате счетоводител или Ви е напуснал ненадейно, имате проблем с данъчните власти, искате да планирате данъчната си тежест или не знаете от къде да започнете Вашият бизнес, ние сме насреща.

 

Екипът ни от високоспециализирани кадри, извършва модерно и професионално обслужване, бързо и адекватно решава Вашите проблеми и Ви предлага ценни съвети.

 

Ще извършим анализ на бизнеса Ви, ще изградим подходящата за Вас данъчна стратегия и ще Ви даде възможност за избор от различни актуални и прецизни данъчни алтернативи. Така спокойно ще можете да планирате и разширявате бизнеса си.

 

НИЕ предлагаме:

 • Прецизно и качествено финансово - счетоводно обслужване и данъчна защита.
 • Актуална информация, анализ, оценка и оптимизация на финансово-счетоводната дейност.
 • Експертна и консултантска помощ в сферата на икономиката.
 • Финансово планиране.
 • Индивидуален подход.
 • Пълна конфиденциалност на информацията.

Стремежът ни е изграждането и поддържането на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти.

 

Ес Ти Консулт ЕООД

В абонамента се включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Класиране и обработка на счетоводни документи;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Начисляване на дължими трудови и извън трудови възнаграждения за месеца;
 • Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца;
 • Начисляване на амортизация на активи, собственост на предприятието - съставяне на амортизационен план и начисляване на амортизации;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, други декларации ) за НАП;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 • Предприемане на необходимите действия за издаваме на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;

 

Ес Ти Консулт ЕООД

Цени

Промоция – 20% за всички нови клиенти!!!

 

За фирми не регистрирани по ЗДДС

 

услуги

търговия

производство

туризъм

До 20 документа

60 лева

80 лева

100 лева

80 лева

До 50 документа

90 лева

100 лева

150 лева

100 лева

До 100 документа

100 лева

150 лева

200 лева

150 лева

Над 100 документа

По договаряне

ТРЗ Ангажимент

20лв.

ТРЗ 1 служител

10 лева

10 лева

10 лева

10 лева

 

За фирми регистрирани по ЗДДС

 

Услуги

Търговия

Производство

Туризъм

До 20 документа

100 лева

120 лева

150 лева

120 лева

До 50 документа

130 лева

150 лева

200 лева

150 лева

До 100 документа

150 лева

200 лева

250 лева

200 лева

Над 100 документа

По договаряне

ТРЗ 1 служител

10 лева

10 лева

10 Лева

10 лева

 

Еднократни такси в рамките на абонаментното обслужване за извършените счетоводни услуги:
Годишно данъчно и счетоводно приключване - едномесечно възнаграждение.


Междинни счетоводни отчети като БАЛАНС, ОПР и ОПП - 50% от едномесечното възнаграждение.

 

Обработка на стари периоди-50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.
Документ е всяка проста или сложна операция,документираща стопански последици.

 

Карта

 

Ес Ти Консулт ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Ес Ти Консулт ЕООД - София


Ес Ти Консулт ЕООД - София

0877 000 858

N/A

София, ул.Русалийски проход 11

N/A

Ес Ти Консулт ЕООД

Ес Ти Консулт ЕООД