Проф. Станка Маркова (Visit Website)

Сексолози София Проф. Станка Маркова Проф. Станка Маркова
Проф. Станка Маркова

Проф. Станка Маркова е консултант сексолог в Центъра по семейно планиране. Председател е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Презентация

Проф. Станка Маркова Проф. Станка Маркова Проф. Станка Маркова Проф. Станка Маркова

Проф. Станка Маркова

Проф. Станка Маркова

Проф. д-р Станка Маркова е почетен председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Кариерата й минава през медицинска сестра, лекар, завеждащ селска здравна служба, асистент във ВМИ – София, завеждащ катедра “Социална медицина” в Медицинския факултет в Стара Загора, професор по “Управление на здравните грижи”. Специализира семейно планиране и сексуално здраве в Полша, Холандия, Белгия, Великобритания. Научните й интереси са насочени предимно към сексуалното поведение и социалните последици от него.

Проф. Станка Маркова е консултант сексолог в Центъра по семейно планиране. Председател е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Завършва медицина в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След дипломирането изкарва по разпределение няколко години като селски лекар. После подготвя аспирантура и развива теории за социалната сексология. Изнася лекции у нас и в чужбина.

Сексолози София

Тази фирма е регистрирана в следните категории: