Стенли 03 ЕООД ( Visit Website )

Електрически инсталации Лом Стенли 03 ЕООД Стенли 03 ЕООД
Стенли 03 ЕООД

Фирма Стенли 03 ЕООД е с основна дейност изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи. Фирмата извършва следните електромонтажни и строително-монтажни дейности - изграждане, ремонт, поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение, соларни паркове...

Презентация

Стенли 03 ЕООД Стенли 03 ЕООД Стенли 03 ЕООД Стенли 03 ЕООД Стенли 03 ЕООД

Стенли 03 ЕООД

Стенли 03 ЕООД

Фирма Стенли 03 ЕООД е с основна дейност изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи. Фирмата извършва следните електромонтажни и строително-монтажни дейности - изграждане, ремонт, поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение, соларни паркове, улично осветление, изолация сгради и покриви, ремонт покриви, мазилки, фаянс, шпакловки.

 

Изграждане електропреносни мрежи и системи от Стенли 03 ЕООД в Лом

 

Фирма Стенли-03 ЕООД се занимава с изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи. Фирмата се занимава със следните електромонтажни и строително-монтажни дейности:

 • изграждане
 • ремонт
 • поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение
 • Соларни паркове
 • Улично осветление
 • Изолация сгради и покриви
 • Ремонт покриви
 • Мазилки, фаянс и шпакловки

 

Стенли-03 ЕООД има собствена закрита и открита материална база разположена на 6 декара. Фирмата разполага с необходимата техника за извършване на широк спектър от услуги – автовишки, автокран, товарни автомобили, земекопна, заваръчна и пробивна техника.

 

Стенли 03 ЕООД

Сертификати

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България.

 

Групи и категории строежи, за които сме вписани:

 • ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителството, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС
 • ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура – строежи от първа до четвърта категория съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС
 • ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура - строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал.1, т.3 от ПРВВЦПРС.
 • ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД 2008, сектор Строителство

 

Стенли 03 ЕООД

Системи и контрол

 • ISO 9001:2008
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 14001:2004

Електрически инсталации Лом

 

Стенли 03 ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Стенли 03 ЕООД - Лом

Стенли 03 ЕООД - Лом

0888 342 956 / 0899 103 888

Електричество

Лом, ул. Панайот Волов 10

Стенли 03 ЕООД

Стенли 03 ЕООД