Счетоводна Кантора Стивасарова ( Visit Website )

Счетоводна Кантора Стивасарова

Счетоводно обслужване

Т Р З и личен състав

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Годишно счетоводно приключване

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ООД

Презентация

Счетоводна Кантора Стивасарова

Основни обстоятелства

1.  ЕИК

202861647

20131217122409

История

Документи

2.  Фирма

СТИВАСАРОВА

20131217122409

История

Документи

3.  Правна форма

Еднолично дружество с ограничена отговорност

20131217122409

История

Документи

4.  Изписване на чужд език

STIVASAROVA

20131217122409

История

Документи

5.  Седалище и адрес на управление

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1784
район р-н Младост
ж.к. Младост 1, бл. 68, вх. Б, ет. 7, ап. 97

20131217122409

История

Документи

6.  Предмет на дейност

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ЛИЗИНГОВИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

20131217122409

История

Документи

7.  Управители

Румяна Младенова Стивасарова

20131217122409

История

Документи

23.  Едноличен собственик на капитала

Румяна Младенова Стивасарова

20131217122409

История

Документи

Годишно счетоводно приключване

за фирми без регистрация на ДДС

 • еднолични търговци – до 150 лв.
 • ЕООД и ООД - до 200 лв.

за фирми регистрирани по ДДС

 • еднолични търговци - до 180 лв.
 • ЕООД и ООД - до 250 лв.

 

за фирми без регистрация на ДДС:

 • еднолични търговци – до 80 лв.
 • ЕООД и ООД - до 150 лв.

за фирми регистрирани по ДДС:

 • еднолични търговци - до 120 лв.
 • ЕООД и ООД - до 200 лв.

Услуги

 • Счетоводно обслужване
 • Т Р З и личен състав
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Годишно счетоводно приключване
 • Регистрация на фирма
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация на ЕТ
 • Пенсионни и осигурителни консултации и услуги

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна Кантора Стивасарова - София

Счетоводна Кантора Стивасарова - София

0895 009 638

N/A

София, район р-н Младост

жк. Младост 1, бл. 68, вх. Б

Месечно възнаграждение ТРЗ услуги:

Брой персонал Месечно възнаграждение
1 30.00 лева
2 – 5 50.00 лева
6-10 90.00 лева
11-15 120.00 лева
над 15 по договаряне