СТМ Хигия ( Visit Website )

Трудова медицина Силистра СТМ Хигия СТМ Хигия
СТМ Хигия

Служба по трудова медицина Хигия осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо пълен пакет от услуги, необходими на нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).


Презентация

СТМ Хигия СТМ Хигия СТМ Хигия СТМ Хигия СТМ Хигия

СТМ Хигия

СТМ Хигия

Нашата цел е да помогнем на българските работодатели при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за техните служители. Ние изпълняваме тази задача чрез консултиране и подпомагане на работодателя при създаването на сигурна работна среда, в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Служба по трудова медицина Хигия осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо пълен пакет от услуги, необходими на нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

 

Трудова медицина Силистра

 

СТМ Хигия

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


СТМ Хигия - Силистра

СТМ Хигия - Силистра

0899 928 507

N/A
Трудова медицина

Силистра, бул.Симеон Велики 70

stmhigia@abv.bg

СТМ Хигия

СТМ Хигия