Стара Загора Проект ООД ( Visit Website )

Стара Загора Проект ООД

Стара Загора Проект ООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др...

Презентация

Стара Загора Проект ООД

Стара Загора Проект ООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др. Фирмата разполага със специализирани транспортни средства - бетоносмесители, бетонпомпи, миксер - помпа и товарни автомобили.

 

Фирмата е правоприемник на съществуващата от 1948 година Проектанска организация. До 2000 година дружеството е  в структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София с основен предмет на дейност – научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройство, жилищни и обществени сгради и други услуги и дейности. 

 

В началото на 2000 година Адел ЕООД гр. Стара Загора закупи 80 на сто от дяловете на Стара Загора Проект ЕООД,  на 29.12.2000 г. и останалите 20 на сто. От 2000 г. основен предмет на дейност е производството на бетонови смеси и варови разтвори.

 

От 05.12.2005г  едноличен собственик на 100% от капитала на дружеството е  Аделин Вълчанов Донев. На 27.08.2007 г.  Стара Загора Проект ЕООД е преобразувано в Стара Загора Проект ООД.

 

Производство

Стара Загора Проект ООД притежава собствена производствена база Бетонов център с два броя съоръжения за производство на бетонови смеси и оборудване за производство на варови разтвори  в гр.Стара Загора ул. Калояновско шосе № 1.

 

Сертифицирани продукти

бетони с клас по якост на натиск от В10 до В40

  • бетони с клас по водонепропускливост Вв0.6;Вв1.0
  • бетони с клас по мразоустойчивост Вм150
  • бетони изготвени със сулфатоустойчив цимент
  • строителен разтвор за зидария

Освен пълната гама бетони и строителни разтвори, Стара Загора Проект ООД произвежда и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон), както и всякакви видове инертни материали - пясък, чакъл, филц и др.

 

Сертификати за бетони

Сертификати за сулфато-устойчиви бетони

Сертификати за водо-непропускливи бетони

Сертификати за мразоустойчиви бетони

АВТОпарк

За ефективно обслужване на клиенти фирмата разполага със специализирани транспортни средства.

  • бетоносмесители - 8 броя
  • бетонпомпи - 4 броя
  • миксер - помпа – 1 брой
  • товарни автомобили – 6 броя.

Качество

Качеството на продуктите се гарантира от:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2000
  • Система за производствен контрол на суровините и произвежданите бетони и разтвори.

Рецептите са разработени на база изискванията за клас по якост на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките въз основа на лабораторни проби, спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон.

 

Освен пълната гама бетони и строителни разтвори, Стара Загора Проект ООД произвежда и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон).

 

За подобряване качествата на бетонната смес и втвърдения бетон се използват пластификатори, добавки за зимно бетониране и други химични добавки.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Стара Загора Проект ООД - Стара Загора

Стара Загора Проект ООД - Стара Загора

042 602 205 / 0887 807 150

Бетонови изделия

Стара Загора, ул.Калояновско шосе

Обекти на партньори