Таня Стоилова ( Visit Website )

Изготвяне на дипломни работи Пловдив Таня Стоилова Таня Стоилова
Таня Стоилова

В помощ на студенти при изготвяне на Дипломни работи, Курсови проекти, Реферати, Презентации, доклади, казуси...


Презентация

Таня Стоилова Таня Стоилова Таня Стоилова Таня Стоилова Таня Стоилова

Таня Стоилова

Таня Стоилова

В помощ на студенти при изготвяне на дипломни работи, курсови проекти, реферати, презентации, доклади, казуси.

 

Материалите се изготвят за всички учебни заведения в страната и чужбина и за дистанционно обучение.

 

Правят се разработки на английски, руски, италиански, гръцки език.

 

В помощ на ученици, кандидат-гимназисти, зрелостници, кандидат-студенти за подготовка и домашни работи

 

Екипът е на постоянно разположение и онлайн достъп.

 

Таня Стоилова

Предмети

Филология: Балканистика, контент-анализ, журналистика, електронни комуникации, библиотекознание, диалектология, езикознание, морфология, синтаксис, невербална комуникация, стилистика, визуални изкуства, естетика, етика, право, история, философия, религия, теология, митология, фолклор, география,

 

Икономика: бизнес администрация, маркетинг, мениджмънт, бизнес проекти, европейски програми, организационно управление, писмени и устни комуникации, демография, статистика, маркетингови проучвания, туризъм, финанси, медицина, потребителско поведение, реклама, аграрна икономика, социална икономика, бизнес план, застраховане, коучинг, джоб тренинг, фирмена култура, човешки ресурси, управление на персонала, управление на операциите, макроикономика, микроикономика, организационно поведение, бизнес прогнозиране и планиране, животновъдство, маркетингови стратегии, геоикономика, геополитика, икономическа социология, връзки с обществеността, поведенческа икономика, предприемачество, корпоративен контролинг, психология на продажбите, банково дело, местно самоуправление и администрация, одит, инвестиционен анализ, финансов анализ, световни борси,

 

Педагогика: психология, когнитивна психология, приложна психология, евристични методи, социология, социални неравенства, организационно управление, социална педагогика, специална педагогика, училищен мениджмънт, предучилищна и начална педагогика, музикална педагогика, методически разработки

 

Изготвяне на дипломни работи Пловдив

 

Таня Стоилова

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Таня Стоилова


Таня Стоилова - Пловдив

0879 68 10 21

Образование

Пловдив, ж.к. Тракия

teacher@mail.bg

Таня Стоилова

Таня Стоилова