Техно - пласт ООД ( Visit Website )

Техно - пласт ООД

е фирма, специализирана в проектирането, изработването и изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни изделия по метода на ротационното леене...

Презентация

Техно - пласт ООД

Техно - пласт ООД е фирма, специализирана в проектирането, изработването и изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни изделия по метода на ротационното леене. Такива линии, създадени и монтирани от специалистите на Техно - пласт ООД, работят в Унгария, Чехия, Полша, Казахстан и България. Технологията на производството, оборудването и технологичната екипировка са на базата на най-модерните високоефективни и екологични решения, наложили се в САЩ и Европа. Продукцията на тези технологични линии е идентична с най-висококачествените изделия, произвеждани в сферата на пластмасовата индустрия.

 

Техно - пласт ООД произвежда едрогабаритни полиетиленови съдове с обеми до 6000L вместимост по метода на ротационното леене на полимери, които се използват за:

 • съхраняване и транспорт на вода и течни, прахообразни или гранулирани  хранителни продукти;
 • съхраняване и транспорт на широка гама продукти на химическата промишленост
 • вместимости за бита
 • вместимости за промишлени нужди
 • вместимости за селското стопанство
 • резервоари за дизелово гориво
 • изграждане на пречиствателни системи за битово-фекални води, обслужващи еднофамилни и многофамилни сгради
 • изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR 12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, предназначени да обслужват до 120 човека е.ж.

Изделията представляват съдове, бидони, цистерни, контейнери и други вместимости с обеми от 100 до 5500 литра, като техните форми и размери се определят от чертежи и фирмен каталог. Всички изделия се изработват от висококачествен полиетилен на фирмите DOW CHEMICAL - САЩ; RESINEX - Белгия и др.

 

Производството се осъществява при висока степен на технологичен контрол осигуряващ следните качествени параметри на изделията:

 • гарантирана херметичност

 • равномерна дебелина на стените
 • липса на заваръчни шевове
 • липса на вътрешни напрежения и съответно високи якостни показатели
 • малка собствена маса
 • не подлежат на корозия
 • не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънчево лъчене
 • годност за многостранна  и многократна употреба
 • съхраняваните в тях продукти не променят своите вкусови и биологични качества и са гарантирани срещу образуването на вредни бактерии, мухъл, гниене, и други
 • висока гладкост на стените, позволяваща бързо и лесно почистване при необходимост - дълготраен експлоатационен живот, не по-малък от 30 години

Всички изделия са придружени със съответните сертификати:

 • - за качество - ISO 9001:2008, издаден от TUV Rheinland

 • - за съхранение на хранителни продукти издаден от Министерство на Здравеопазването - за съхранение на дизелово гориво, издаден от Дирекция НСПАБ към МВР
 • - гаранционна карта за 30 години срок на експлоатация

 

ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е с официален статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на българската икономика и е удостоен с златен печат и златна книга от Съвета на Европейската Бизнес Общност.

 • Вертикални контейнери

 

 • Бункер

 

 

Техно-Пласт е в състояние  да произвежда и по-големи емкости ( до 10000 литра вместимост ) чрез заваръчни операции.

За винарската индустрия предлагаме ферментационни колони , които са съчетание на стандартните ни контейнери с агрегатирани към тях люкове от неръждаема стомана  както е видно от приложените по-долу снимки.

 

ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Важно направление в производствената ни дейност е изработването на локално пречиствателни съоръжения за битово-фекални води с капацитет: до 4 човека, от 6 до 8 човека и 32 човека постоянно живущи. Прилагам снимки на двата основни елемента (биофилтри) както и отделна разработка за тяхното приложение.

 

 

Септичните контейнери са комплектовани с PVC елементи, филтърна шахта, филтърен съд, капак на резервоара, разпределителен кладенец с капак и нивелационен пръстен.
Възможно е последователно да се свържат до 3 броя контейнери с оглед обслужването на повече ползватели.

 

Времето за задържане на протичащите води в септичния съд е от 2 до 4 часа, а времето за ферментация на утайкитее е не по – малко от 180 дни. Максималното допустимо запълване на съда с утайки е до 50% от обема му, чистотата на опразването на съда от тях е веднъж на 2 – 3 години. В септичния съд се добавят бактериални активатори (през тоалетните), които подпомагат естествените биологични процеси, премахват миризмите, унищожават болестотворните бактерии и спомагат за разграждането на мазнините и втечняването на твърдите утайки.

 

Отпадните води, излизащи от правилно избран и експлоатиран септичен съд са чисти и тяхното качество позволява по - нататъчното им пречистване в почвата във филтърно – дренажна мрежа.

 

Функциониране на системата

Отпадните битово – фекални води по канализационната тръба се подават в септичния съд. В него протича процес на безкислородно бактериално преработване на тези води, като крайния продукт е обеззаразена филтрирана течност, която прелива към подземната дренажна мрежа и се попива от почвата като я напоява и наторява.

 

Дренажната мрежа се изпълнява от перфорирани PVC тръби, които се полагат в дренажните клонове, разположени на отстояние ~2м. между тях. В началото на дренажната мрежа има разпределителна шахта от полиетилен с обем ~80л. към която се свързват основните тръби (PVCǿ110mm).

 

Дренажните тръби се разполагат в изкопи с дълбочина зависеща от спецификата на терена и нивота на подпочвините води. На дъното на изкопа се полага около 20 см. пясък, след това около 30 см. чакъл,  върхо които се монтират предварително перфорираните PVC тръби; покриват се с около 10 см чакъл, върху който се постила геотекстилно платно, запазващо дренажната система от замърсяване. Върху платното се насипва пръст докато се изравни изкопа с нивото на терена, след което се озеленява.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Техно - пласт ООД - гр.София

Техно - пласт ООД - гр.София

0887 966 869 / 02 936 7348

Бидони цени

София, кв Орландовци, ул.Одеса 34

Техно - пласт ООД