ТПК СГРАДОСТРОЙ   ( Visit Website )

 

Строително-довършителни работи. Бояджийски работи. Производство на варов разтвор. Бяла вар. Продажба на пясък, цимент, баластра. Даване под наем на тръбно скеле и платна.Тази фирма е регестрирана в следните категории:

ТПК СГРАДОСТРОЙ
ТПК СГРАДОСТРОЙ
062629782; 062629782
N/A
Велико Търново ул. Н. Габровски 1
Apr 01, 2011 09:09:26