Счетоводна къща Юдима   ( Visit Website )

Счетоводна къща Юдима Счетоводна къща Юдима
Счетоводна къща Юдима

Създадена през 1992 година с основен предмет на дейност комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи...

Презентация

Счетоводна къща Юдима Счетоводна къща Юдима Счетоводна къща Юдима Счетоводна къща Юдима Счетоводна къща Юдима

Счетоводна къща Юдима

Счетоводна къща Юдима - гр.София

Счетоводна къща „ЮДИМА” е създадена през 1992 година с основен предмет на дейност комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.

През двадесет годишната си практика сме придобили опит в работата си с предприятия от различни области на икономиката. Наши клиенти са дружества, които работят в браншове като:

 • Търговия на едро и дребно
 • Внос и износ
 • Производство
 • Строителство и ремонтни дейности
 • Услуги в различни области
 • Хотели и заведения за обществено хранене
 • Вътрешен и международен транспорт
 • Хуманитарно и Ветеринарно дело
 • Рекламна и издателска дейност

Счетоводна къща Юдима

Услугата включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки - декларации по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в НАП
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет
 • Данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС
 • Представителство пред НАП при извършването на проверки и ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА, ЗОДФЛ и заверки на трудов стаж
 • Съставяне на отчети, предназначени за ръководството на фирмата.

Карта

 

Счетоводна къща Юдима

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща Юдима - гр.София
Счетоводна къща Юдима - гр.София
0888 559 485 / 02 8310139
Счетоводни услуги
гр.София, жк.Банишора, ул Охрид 29

N/A

 

Счетоводна къща Юдима