ВК Конверт

 • ВК Конверт

  ВК Конверт

  В 33 годишният ни стаж като проектанти на зарядни устройства, с всяка крачка на приложната наука, екипът ни е създал следните нови гами токоизправители...

 • ВК Конверт

  ВК Конверт

  В 33 годишният ни стаж като проектанти на зарядни устройства, с всяка крачка на приложната наука, екипът ни е създал следните нови гами токоизправители...

 • ВК Конверт

  ВК Конверт

  В 33 годишният ни стаж като проектанти на зарядни устройства, с всяка крачка на приложната наука, екипът ни е създал следните нови гами токоизправители...

ВК Конверт

ВК Конверт

Истинските неща в науката и изкуството не се създават за пари. Те се носят в душата и не ти дават да се храниш, да спиш докато не ги реализираш. Чувството, че имаш мисия от природата и трябва даденото ти да го споделиш и ощастливиш колкото се може повече хора – това е творческият гений.

Краят на миналият век – криза няма. Казармено спокойствие – 15-20 години на сигурна заплата, работим любимата си творческа работа в социалистическата фабрика. Около нас безхаберие и показност.Но натрупания потенциал търси своята творческа реализация. За да се освободим от ограниченията на системата, да поемем своя път и разгърнем потенциала си, създадохме ВК КОНВЕРТ регистрирана през 1999г.

Създатели на ВК КОНВЕРТ са група доказали се специалисти с дългогодишен опит в проектирането, производството и реализацията на силови полупроводникови токопреобразуватели – конвертори. Както в Великолепната седморка, Седемте самураи и други приказки сформирахе екип от добри професионалисти с различни специалности обединени от принципа – Каквото правим – правим го добре.

Иновативната насоченост на фирмата и диалогът с клиентите ни позволява своевременно да отговаряме на пазара в съответствие със световните научни достижения.Непрекъснатото усъвършенстване на изделията , произвеждани по съвремени технологии, позволяват да предлагаме на клиентите ни качествени продукти на конкурентни цени.

Внимателно подбраният изпълнителски екип следи за качеството при всеки етап на производственният цикъл и крайният продукт. Научното обслужване; софтуерното обезпечаване, ергономия и дизайн, правна и патентна защита са доверени на доказали се специализирани фирми.

Печатните платки, механичните конструкции, монтажни възли са кооперирани с фирми притежаващи съвремено техническо оборудване. Елементаната база и материали за производството се доставят от водещи световни производители като Microchip, H.P, Siemens,Philips,Samsung и т.н.

Изпитателните стендове и РС методика за контрол на параметри гарантират високо качество и надежност и правото да кажем, че преобразувателите ни са World Class Converters. Доказателство за високото ниво е и факта, че три конкурентни фирми буквално копират нашите продукти. Това само ни стимулира да вървим напред с по-добра и по-печеливша продукция, а печелившият е Негово Величество клиента!

 

ВК Конверт

Токоизправители за тягови акумулаторни батерии

Зарядни устройства с пулсиращ реверсивен ток за тягови акумулаторни батерии тип EPKar

Основни характеристики:

 • Стабилизирана зарядна характеристика –собствено Ноу Хау
 • Безпотенциални диоднотиристорни модули
 • Опосемисторно управление
 • SMD монтаж
 • Неквалифицирано обслужване
 • 24 часа сервиз, подмяна на цялото устройство
 • –България, Русия
 • Време за заряд – 6 до 12 часа, съгласно изискванията на потребителите
 • Автоматичен изравнителен заряд
 • Десулфатизация на стари батерии
 • Удължен живот на акумулаторната батерия.

Опции :

 • Заряд на алкални батерии
 • Микропроцесорен контролер
 • Термоконтрол

Област на приложение:

 • Складове, сервизи
 • Гари, депа
 • Пристанища
 • Хотели, голф клубове
 • Социални ведомства за инвалиди

Системи за гарантирано DC захранване със стационарни акумулаторни батерии - тип VSR

Видове системи:

 • VSR - трансформаторни с тиристорно управление - базов модел
 • VSRS - трансформаторни с тиристорно управление с диодна компенсация на напрежение към товара.
 • VSRI - импулсни.

Основни характеристики:

 • Стабилизирани IU характеристики по DIN 41773;
 • Контрол симетрия на батерията;
 • Индикация за прекъсване на силова връзка;
 • Система със секционнирана батерия /хвостовые елементы/.

Област на приложение:

 • Енергетика собствени нужди на ТЕЦ ;ВЕЦ;АЕЦ ;Подстанции;
 • БДЖ –Гарова автоматика; Комуникационни системи;
 • Телекомуникации ,охранителни системи ,пожароизвестителни и алармени инсталации ;
 • Системи за аварийно осветление на хотели ,обществени сгради,заведения и др.

ОПЦИИ

 • Температурна компенсация на подзарядното напрежение;
 • Стабилизация на напрежението към товара чрез диодна компенсация /опция:импулсен регулатор/;
 • Контрол утечка към земя;
 • Микропроцесорен контролер RS 232,Протокол на повредите;
 • Сериен интерфейс Can 2.0.
 • Софтуер
 • Поклетъчен изравнителен заряд;
 • Амперчас метър;

Номенклатура на токоизправители тип VSR

 • Номинално изходно напрежение - 24V; 48V; 60V; 110V; 220V.
 • Номинален изходен ток - от 10А до 150А.

Токоизправители за стартерни акумулаторни батерии тип VMS

Основни характеристики:

 • Стабилизирана зарядна характеристика;
 • Десулфатизиращ реверсивен заряд;
 • Заряд за капацитивен тест, при токоизправители тип VMS XX/YYR;
 • Възможност за заряд с едно устройство на 12V или 24V акумулаторна батерия;
 • Възможност за едновременен заряд на няколко акумулаторни батерии;

Област на приложение:

 • Автопаркове, сервизи, автокъщи;
 • Автобусни депа;
 • Лични автомобили;
 • Номенклатура на токоизправители тип VMS
 • Номинално изходно напрежение 12V и/или 24V;
 • Номинален изходен ток: 16A, 20A или 50А;

УЗР АКУТОНИК

Акутоник са гама различни по-мощност устройства за бърз заряд, автоматична десулфатизация, подзаряд и консервация на акумулаторни батерии – до 6 месеца. Включвате „Акутоник“ към батерията и той се грижи за доброто й състояние до момента, когато влезе в употреба – заредена десулфатизирана, без презаряд. Ако имате сервиз, автокъща или магазин за акумулаторни батерии – те могат да бъдат поддържани и възстановени чрез „Акутоник“.

Стартерно - зарядни устройства

Основни характеристики:

 • Ускорен предстартов заряд ;
 • Многократно стартиране;
 • 12 и 24 V инсталации

Опция :

 • Електрожен.

Видове стартерно - зарядни устройства:

 • VMS 12;24/500
 • VMS 12/200

Област на приложение:

 • За индивидуално ползване;
 • Фирми с различни транспортни средства: за автомобили, камиони, трактори, мотокари;
 • БДЖ-за дизелни локомотиви;
 • Авиацията-за запуск на самолети;
 • МО –за стартиране на автотракторна техника.

Зарядни и Зарядно-разрядни станции - ЗАС и КАС

Основни характеристики:

 • Универсални устройства за групов или индивидуален заряд /разряд/ на киселинни и алкални тягови,стартерни и стационарни батерии;
 • Автоматична,стабилизирана IU характеристика по DIN 41773.
 • Ръчна подзарядна I2 характеристика;
 • Автоматично изключване в края на заряда/разряда/;
 • Стъпално избиране и финна настройка според типа батерия на напрежението и зарядния / разрядния/ ток .

Опция:

 • Микропроцесорен контролер и Аh мер.

Област на приложение:

 • Акумулаторни центрове;
 • Сервизи и магазини за кари и акумулаторни батерии;
 • Производители на батерии и кари;
 • БДЖ – в депата за периодичен контрол на състоянието и годността на киселинни и алкални батерии ,за тренировъчни цикли водещи до десулфатизация и декарбонизация;
 • Поделенията на МО . Зарядни станции за автотранспортните поделения. Авиобази и летища – регламентиран тест годността на АБ.

Техническо описание на зарядна станция ЗАС

Техническо описание на зарядно-разрядна станция КАС

Зарядни станции Ex изпълнение

Основни характеристики:

 • Форсиран заряд за 6 часа ;
 • Непрекъснат работен режим;
 • Контрол на батерията за земно съединение;
 • МП контролер;
 • Пулсиращ реверсивен заряден ток;

Област на приложение:

 • Каменовъглени мини, рудници и др.обекти EX II категория.
 • Зарядна станция Ex изпълнение.

ВК Конверт

Ценова листа на токоизправители тип ЕPKar

ЕPKar V/Ah на батерията За 1 бр. /EUR/ над 5 бр. /EUR/ над 10 бр. /EUR/
24/320 ÷ 640 420.00 390.00 370.00
40/320 ÷ 640 450.00 420.00 390.00
48/320 ÷ 640 520.00 480.00 450.00
48/440 ÷ 940 580.00 550.00 500.00
80/180 ÷ 350 520.00 480.00 450.00
80/320 ÷ 640 550.00 520.00 480.00
80/420 ÷ 940 660.00 620.00 580.00


ВСИЧКИ ЦЕНИ СА EXW /без ДДС/
 

Ценова листа на стартерни токоизправители тип VMS

Тип VMS за 1 бр. /лева/
12/20 300.00
24/10 300.00
24/15 450.00
12;24/15 470.00
12/50 750.00
24/50 810.00


ВСИЧКИ ЦЕНИ СА EXW /без ДДС/

Карта