Денонощна Детска Поликлиника Вела ( Visit Website )

Детски Поликлиники София Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела
Денонощна Детска Поликлиника Вела

Денонощна Детска Поликлиника Вела е специализирано здравно заведение с денонощен, безотказен ритъм на работа, създадена за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания от първите дни след раждането на детето до неговото израстване в юношеска възраст...


Презентация

Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела

Денонощна Детска Поликлиника Вела

Денонощна Детска Поликлиника Вела

Денонощна Детска Поликлиника Вела е специализирано здравно заведение с денонощен, безотказен ритъм на работа, създадена за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания от първите дни след раждането на детето до неговото израстване в юношеска възраст. Моделът на Вела е уникален и създаден специално, за да бъде възможно най-адекватен за правилното диагностициране, проследяване и излекуване на всяко амбулаторно детско заболяване.

 

Денонощна Детска Поликлиника Вела

Абонамент

Стандартен месечен абонамент

 • Абонамента включва абсолютно неграничен брой прегледи, в рамките на месеца
 • Безотказност на услугата – родителите могат да посещават поликлиниката по всяко време на денонощието, толкова пъти колкото е необходимо до пълното оздравяване на детето
 • Безплатни лабораторни изследвания, рентген, ехография, кардиография консултации с всички специалисти във ВЕЛА
 • Телефонни консултации по всяко време на денонощието
 • Програма за проследяване и профилактика срещу луксации при кърмачета
 • Личен, електронен картон на всяко дете, всеобхватно проследяващ развитието и заболяемостта му, достъпен за родителите. Възможност за електронен обмен на данни.
 • Съдействие при хоспитализация на детето и проследяване на случая в подкрепа на родителите.
 • Програмата Детска Консултация е наразделна част от стандартния Месечен абонамент.
 • Такса 38 лв/ месечно, независимо от броя на децата в семейството.

В частта си детска консултация като пакет абонамента ви осигурява:

 • Ежемесечна косултация до навършване на една година – профилактичен преглед с всички необходими контролни измервания на детето и проследяване на нервнопсихическото и физическо развитие, хранене и проблеми при отглеждането.
 • По една консултация на всеки три месеца за възрастта от една до четири години.

Параметрите на абонамента се описват в специален договор и детето се завежда с индивидуален абонатен номер в нашата електронна система.

 

Цялата информация свързана със заболяванията и развитието на детето се съхранява електронно и е достъпна за семейството при поискване.

Платени прегледи

 

Програмата Платени прегледи е уникален модел, значително по-достъпен от която и да друга форма на платени прегледи:

 • Първичният платен преглед е на стойност 35 лв, след което предлагаме:
 • безплатен 24 контрол, и тъй като от професионална гледна точка нито едно заболяване не бива да бъде лекувано само с един или два прегледа ние предлагаме:
 • Цена от 20 лв за всеки следващ необходим преглед за срок от 30 календарни дни от датата на първичния преглед.
 • Всеки такъв платен пациент също се завежда с електронно досие, издава му се отделна лична амбулаторна карта, където прегледите се документират и процеса се проследява.
 • Платените пациенти също се ползват от възможността за безплатни телефонни консултации.

Отчита се възможността за по-дълъг ход на заболяването, евентуални усложнения или състояния за доизлекуване или изискващи допълнителни лекарски грижи, както и възможността детето да се разболее повторно в срока на тези 30 дни.

 

Основната ни цел е финансовото измерение на процеса да не е бариера за по-голямия брой прегледи необходими за по-доброто обслужване на болното дете.

Домашен стационар

При този вид абонамент цялото лечение и всички прегледи на детето се извършват в домашни условия, при повикване и без да се налага то да бъде водено в поликлиниката.

Обхватността на медицинските услуги е същата както при стандартния абонамент

 • При болест детето се посещава в дома, след първичния преглед се оформя болничен-температурен лист, аналогичен на този в детско болнично отделение с диагноза, диференциална диагноза, назначено лечение, изследвания според случая и програма от лекарски и сестрински визити до пълното излекуване на детето.
 • Предимство е че се избягва контакта с други болни деца и излагането на допълнителни инфекции.
 • Организационно е по-удобно за родителите.
 • Не е без значение и факта че детето се преглежда в естествената му среда на отглеждане т.е , то е подложено на значително по-малко стрес
 • Допълнително родителите имат възможност за по-спокоен и задълбочен разговор с визитиращите лекари и сестри.

Абонаментна такса – 65 лв. за месец

Детска консултация

 • Ежемесечни консултативни прегледи на всяко дете от 0 до 1 година
 • Измерване тегло, ръст, физическо и нервнопсихическо развитие.
 • Контрол за правилно хранене, режим на отглеждане, закаляване и двигателни упражнения.
 • Контролни изследвания кръв и урина 2 пъти годишно.
 • Профилактични прегледи от ортопед и контролно измерване с ехограф на тазобедрени стави срещу риска от дисплзии и предотвратяване на луксации.
 • Диспансеризация и системно третиране и контрол на заболявания като рахит, анемии,често боледуващи деца, детска церебрална парализа и изоставане в нервнопсихическото развитие и др. до решаване на проблема или постигане на адекватен резултат спрямо най-съвременните стандарти в педиатриата.
 • Консултативни прегледи на всеки 3 месеца на децата от 1 до 3 години.
 • Консултативни прегледи 2 пъти годишно на всички деца над 4 години.

Детската Консултация е неразривна част от двете абонаментни програми.

 

Галерия

Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела
     
Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела Денонощна Детска Поликлиника Вела

 

Детски Поликлиники София

 

Карта

 

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Денонощна Детска Поликлиника Вела - София

Денонощна Детска Поликлиника Вела - София

0878 641 818

София, кв.Лозенец, ул.Лале 8

Денонощна Детска Поликлиника Вела - Пловдив

 • Пловдив - ул.Л. Каравелов 2, ет. 2
 • телефон: 0878/64-19-19

Денонощна Детска Поликлиника Вела