ВиК Комплект ООД ( Visit Website )

ВиК Комплект ООД

В И К - КОМПЛЕКТ ООД се доказа във времето, като напълно ориентирана към своите клиенти фирма - от изясняване на изискванията и нуждите до осигуряване на необходимото оборудване, монтажа и пуск в експлоатация, обучение за работа с приборите и поддържането на системите...

Презентация

ВАШИЯТ УСПЕХ Е В ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО

В И К - КОМПЛЕКТ ООД се доказа във времето, като напълно ориентирана към своите клиенти фирма - от изясняване на изискванията и нуждите до осигуряване на необходимото оборудване, монтажа и пуск в експлоатация, обучение за работа с приборите и поддържането на системите.

Представители сме за България, Македония, Румъния и Турция на Руската фирма ВЗЛЕТ - производител на измервателна апаратура.

 

През 2005 година въведохме система за управление на качеството с област на приложение - доставка, монтаж и поддръжка на ултразвукови разходомери за Ду 100 - 4200 мм, катодна защита от корозия на стоманени тръбопроводи. Всички дейности се изпълняват от висококвалифицирани специалисти с необходимото ниво на компетентност.

 

Екип с над 20 годишен опит в монтажа и поддържането на ултразвуковите разходомери и катодна защита от корозия. Ултразвуковият разходомер AFLOWT UF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-12-MI001- PTB002 и Сертификат за съответствие на OIML Test Repfrts № PTB-1.5-4050906 / 16.01.2012 Електромагнитния разходомер AFLOWT МF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-09-MI001- PTB018 и Сертификат за съответствие на OIML R40/2006-DE-109.01 валиденост 24.09.2019 год.

 

АФЛОУТ AFLOWT UF УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР

Предназначен за измерване обемния разход и обем на реверсивни потоци на различни течности (гореща, студена, течаща вода, киселини, основи, хранителни продукти и т.н.) напорни тръбъпроводи при различни условия на експлоатация, в това число във взривоопасни зони.

 

Външно монтирани датчици на тръби от 50 до 10 000 мм. Относителна грешка под 0.7 %.

 

Ултразвуковият разходомер AFLOWT UF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-12-MI001- PTB002 и Сертификат за съответствие на OIML Test Repfrts № PTB-1.5-4050906 / 16.01.2012.с валидност до 15.01.2022 год

ВЗЛЕТ ПР

УЛТРАЗВУКОВ ПОРТАТИВЕН РАЗХОДОМЕР - БРОЯЧПредназначен за оперативно измерване разхода на течности в напорни метални, стъклопластови, пластмасови и етернитови тръбопроводи в различни условия на експлоатация, в това число и взривоопасни зони, с помощта на външно поставени ултразвукови датчици без нарушаване целостта на тръбопровода.Отличителни особености: • Автоматична настройка;• Изпълнява измерване при постоянно и/или променящо се направление на потока на течността в тръбъпровода;• Възможна доставка с нискочестотни датчици (ПЭА) за работа на етернитови тръби и такива със силна корозия и значителни отлагания;• Наличие на режим за изчисляване масата на топлоносителя и топлината по измерено значение на обема и установено значение на температурата и налягането.• Комплектовка по поръчка с ултразвуков дебеломер Взлет УТ и магнитна линия, която позволява лесно и бързо да се монтират (поставят) датчиците върху тръбопроводи с различен диаметър от магнитни материали;

ВЗЛЕТ РСЛ

УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР

Предназначен за безконтактно измерване разхода, обема, нивото на различни течности в безнапорни тръбопроводи и открити канали.

Отличителни особености:

• Автоматично отчитане на скоростта на разпространение на ултразвука при измерване параметрите на газовата среда: температура, налягане, влажност;
• Минимално влияние на пяната на повърхносттана течността върху резултата от измерването;
• Възможност за изчисление на обема по обемна градуировъчна характеристика на канала;
• Периодично сомопочистване на излъчващата повърхност на датчика от конденз и замърсяване;
• Електронен блок разположен извън от зоната на измерване;
• Архивиране на измеряемите параметри.

ВЗЛЕТ УР

УЛТРАЗВУКОВ НИВОМЕР

Предназначен за безконтактно измерване на нивото на различни течни и насипни вещества с широк спектър свойства в това число в агресивна и взривоопасна среда, за работа в качество на измерител на дистанция и за 8-канален сигнализатор на нив.

Отличителни особености:

 

 


• Автоматична корекция на влиянието на изменението в параметрите на газовата среда върху резултата от измерването;
• Минимално влияние на пяната на повърхността на течността върху точността на измерването;
• Сигнализация при достигане на зададено ниво (8 значения);
• Възможност за изчисление на обема по обемно градуирани характеристики на резервоара;
• Периодично самопочистване на излъчващата повърхност на датчика (ПЕП) от възможен конденз и замърсяване;
• Архивиране на измеряемите параметри.

ВЗЛЕТ УТ

Предназначен за имерване на дебелини на изделия и обекти от различни метериали, измерване скоростта на разпространение на ултразвука в материала с известни значения на дебелините.

Дебеломера се предлага в две изпълнения:

• Взлет УТ - общопромишлено изпълнение;
• Взлет УТ - М - студоустойчиво изпълнение;

Отличителни особености:

• Автоматичен процес на настройка, корекция и измерване;
• Работа по повърхностисъс степен на грапавост до 0,5мм и кривини по радиуса от10мм;
• Наличие на режим за работа, позволяващ да извърши измерване на дебелината през проводящи ултразвука покрития с/без реагиране на дребни вътрешни дефекти;
• Отсъствие на необходимост от калибровка на прибора в процеса на рабата;
• Възможност за измерване на дебелини на изделия от неизвестен материал при наличие на образец от този материал с известна дебелина;
• Автоматично изключване на захранването след прекратяване на работата без да се губи информацията;
• Вграден справочник за значенията на скоростите на разпространение на напречните вълни в различни материали;
• Работа с датчици от други производители;
• Настройка в завода - изготвител на потрибителски датчик.

ГЕОРАДАР Детектор ДУО

Георадарът Detector-DUO е разработен специално за бързо и ефективно откриване на всички видове подземни комуникаций в реално време, прибора позволява открие обект в почвата и точно да се определи неговото местоположение. Отличава се от подобни уреди по това, че в прибора са вместени две антени - 250 и 700 МГц, което позволява едновременното получаване на информация за комуникации расположени на различни дълбочини. По този начин, получаваме на един път двоен обем данни, което значително ускорява събирането на информация и облекчава интерпретацията на получените данни. Не е необходимо да се купуват допълнитени антени, да ги сменяте и да повторяте сканирането с антени с различна частота за получаване на пълна каритина за расположението на коммуникаците. Специалното програмно обезпечение и автоматичната настройка на усилването в зависимост от типа на почвата правят работата с Detector-DUO достъпна даже за човек не запознат с георадиолокацията. Радарограмата може да се съхранява и използва за съставяне на отчети и по – нататъшен анализ в сложни случаи. За транспортиране георадара , се събира в специална раница, тегло - 15 кг.Радарът работи на частоти 250 и 700 МГц

Електромагнитен разходомер AFLOWT MF

Преимущества:
размери от Ду10 до 300 мм (1/2 ÷ 12 );
вградени электроди от висококачествена неръждаема стомана, титан или тантал;
возможность использования различных материалов для футеровки (фторопласт, полиуретан);
висока точност и стабилност на измерването;
тип присъединение към тръбопровода – фланцово или сандвич
възможност за разделно исполнение с отдалечаване блока за индикация от измерителния блок на разстояние до 1000 м;
наличие на режим дозиране;
възможност за монтаж на полимерни тръби;
наличие на сертификати OIML, ISO 9001:2000;
възможност за включване в състава на автоматизирани системи за управление на технологични процеси.
Области на приложение:
вода с различно съдержание на примеси (питейна, техническа, сточная);
киселини, щелочи, щелоки, реагенты;
абразивни среди;
целулозна маса;
течни хранителни продукти.
Технически характеристики:
Наименование на параметра Значение на параметра
Диаметр условного прохода, Dy, мм от 10 до 300
Относителна грешка , % от 1,0
Най голямо нялягане в тръбопровода, МПа 2,5
Диапазон на температурата на течността, °С:
- при футеровке фторопластом
- при футеровке полиуретаном от минус 10 до 150
от минус 5 до 70
Минимална дължина на правите участъци до и после разходомера 3 Dу и 2 Dу
Степен на защита IP65
Захранващо напрежение на разходомера, В =24
Извеждане на информацията:
Течнокристален индикатор;
токов изход 0-5, 0-20 или 4-20 мА (по заказу);
2 импулсни изхода;
интерфейси RS-232 или RS-485 (Modbus).
Конструкция:
фланци и корпус – въглеродна стомана (возможност за изработка на фланците от неръждаема стомана);

Електромагнитния разходомер AFLOWT МF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-09-MI001- PTB018 и Сертификат за съответствие на OIML R40/2006-DE-109.01 валиденост 24.09.2019 год.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ВиК Комплект ООД - София

ВиК Комплект ООД - София

0888 223 897 / 02 9 804 086

N/A
В и К оборудване

София, ул. Дунав 41, ет. 1

ВиК Комплект ООД