Лолеми Гардън

  • Лолеми Гардън

    Лолеми Гардън

    Консултации, oзеленяване и поддръжка, изграждане на напоителни системи...

Лолеми Гардън

Лолеми Гардън

Консултации, oзеленяване и поддръжка, изграждане на напоителни системи.

Лозов посадъчен материал Русе

Лолеми Гардън

Трябва да се тръгне от информацията дали продавачът е регистриран в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Не рискувайте да купувате млади лозички от производител, който не притежава сертификат, за да не похабите години от най-ценното – времето.

Лозичките за продан трябва да са по 25 броя в сноп, който трябва да е пломбиран и да има етикет. Върху етикета е изписан сертифициращият орган, номерът на партидата, видът, сортът, категорията, количеството и държавата производител.

Етикетът е с различен цвят в зависимост от категорията на лозовия посадъчен материал. За предбазовия материал* той е бял с диагонална виолетова ивица. За базовия материал* етикетът е бял. За сертифицирания* е син. За стандартния* е тъмножълт.

Външен вид

Качественият за засаждане материал трябва да е с дължина на стъблото между 28 и 34 см. Когато е един, едногодишният зрял летораст трябва да е не по-къс от 15 см. Ако леторастите са два на един корен, дължината им не бива да е по-малка от 12 см.

В основата си младите лозички за засаждане трябва да имат най-малко три добре развити корена. Дължината на всеки един да е поне 7 см. На цвят корените трябва да са млечнобели и влажни. Ако са почернели, значи са повредени.

Обърнете специално внимание на спойката между подложката и присадника. Тя трябва да е кръгла, здрава и когато извиете стеблото, да е гъвкава и да не се появяват пукнатини, камо ли да се счупи.

Под кората на стеблото не бива да има тъмни петна или тумори. Ако се обели ликото, отдолу материята трябва да е зелена.

Пъпките трябва да са зелени конусчета. Ако са тъмнокафяви, значи са мъртви.

Преди засаждане

Преди засаждането, корените на лозите се накисват във вода един-два дни, за да се освежат. Това мероприятие е задължително, когато засаждането се извършва през пролетта. Подготовката на лозите за засаждане става като се запазят всички добре развити корени, разположени в основата на подложката. След това се подрязват на дължина от 6 до 8 см, като повредените корени се премахват до здрава тъкан. Всички корени, развили се от по-горните възли, се премахват до основата. Пръчката, развила се от калема, се реже на 2 видими пъпки (очи). Ако са покарали повече пръчки, се избира тази, която е по-силна и има по-добро разположение, останалите се премахват.

При невъзможност закупените лози да се засадят веднага, временно могат да се съхранят в избено помещение при температура, която не се понижава под 0°С. Кореновата система се покрива с влажен, чист, речен пясък, който периодично трябва да се навлажнява. Ако не се разполага с пясък е възможно корените да се покрият и с влажна почва.

*Изходен (предбазов) размножителен материал e този, който е произведен под отговорността на производителя съгласно общоприетите методи за запазване на идентичността на сорта или евентуално на клона, като се предотвратява появата на заболявания и е предназначен за производство на базов или сертифициран посадъчен материал.

Базов размножителен материал е този, който е бил произведен под отговорността на производителя, съгласно общоприетите методи с цел да се запази идентичността на сорта или евентуално на клона и да се предотврати появата на заболявания и който е получен директно от изходен материал и е предназначен за производство на сертифициран размножителен материал.

Сертифициран размножителен материал е този, който произхожда директно от базов размножителен материал от изходен (предбазов) размножителен материал и е предназначен за производството на лозички или части от растения, които ще служат за създаване на лозе за производство на грозде.

Стандартен размножителен материал е този, който притежава сортова идентичност и чистота и е предназначен за производство на лозички или части от растения, които ще служат за създаване на лозе за производство на грозде.

Информацията е взета от www.agroplovdiv.bg

 

Карта